szeptember 11, 2013 Hírek Nincs hozzászólás

Tisztelt Ebtartók!

Ebösszeírást végeznek Kerekharaszt községben. Ezzel kapcsolatos tudnivalókat alább olvashatják.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdés rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat – ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel – három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

A 2013. évi ebösszseírás céljából kérem Kerekharaszt Község közigazgatási területén tartott négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosait/tartóit, hogy a www.kerekharaszt.hu / Főmenü / Ebnyilvántartás honlapról 2013. év szeptember hó 16. napjától letölthető „Ebösszeíró adatlapot” kitölteni és legkésőbb 2013. év október hó 31.napjáig az alábbiakban felsorolt módokon az önkormányzathoz eljuttatni szíveskedjenek.

Az ebösszeíró adatlap további példányai beszerezhetők Kerekharaszt Község Önkormányzatánál (3009. Kerekharszt, Bimbó u. 2.) a www.kerekharaszt.hu weboldalról letölthető.

A kitöltéssel kapcsolatban a 37/541-434 telefonszámon kaphatnak tájékoztatást hétfőtől- csütörtökig 8.00 – 16.00 óra között, pénteken 8.00 – 12.00 óra között.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni. A kitöltött adatlapokat az alábbi módokon lehet benyújtani:

  • személyesen vagy postai úton a Kerekharaszt Község Önkormányzata (3009. Kerekharaszt, Bimbó u. 2.) címre
  • faxon: 37/541-433
  • elektronikusan az ebnyilvantartas@kerekharaszt.hu címre megküldve


Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2013. október 31.


Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Kormány Rendeletben foglaltak alapján 30.000.-Ft.

Az adatszolgálatatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a polgármesteri hivatal munkatársai ellenőrizni fogják.
Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni, a www.kerekharaszt.hu / Főmenü / Ebnyilvántartás menöpont alatt található változás bejelentő adatlapon.

Az eb tulajdonosa és tartója a bejelentését az alábbi módokon teheti meg:

  • személyesen vagy postai úton a Kerekharaszt Község Önkormányzata (3009. Kerekharaszt, Bimbó u. 2.) címre
  • faxon (37/541-433)
  • elektronikusan az ebnyilvantartas @kerekharaszt.hu címre megküldve

Tájékoztatom a Tisztelt Ebtartókat, hogy Kerekharaszt Község Önkormányzata az ebösszeírás adatai alapján nem tervezi az ebrendészeti hozzájárulás bevezetését.

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Kormány Rendelet 17/B § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chip) megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

Együttműködését köszönöm!

dr. Szikszai Márta
jegyző

Ebösszeíró adatlap 2013. >>
Ebösszeíró kitöltési útmutató >>
Ebváltozás bejelentése >>

Written by admin.kerekharaszt