Kedvezményezett neve: Kerekharaszt Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása (MFP-BJA/2019)

Projekt címe (azonosító száma): Járdaépítés Kerekharaszt községben (3019808766)

Szerződött támogatás összege: 4.999.909,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A projekt a Vadvirág utca Alkotmány és Hajnal utca közötti szakaszának járdaépítését foglalja magában. Az új építésű járdaszakasz hossza 204,1 méter, a burkolat szélessége 1,3 méter. Pályaszerkezete 10 cm homokos kavics, 10 cm CKt cementes stabilizáció, 3 cm ágyazat, 6 cm térkő burkolat.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2021.06.30.


Kedvezményezett neve: Kerekharaszt Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – A nemzeti és helyi identitástudat erősítése (MFP-NHI/2019)

Projekt címe (azonosító száma): Közösségszervező bértámogatása (1984841177)

Szerződött támogatás összege: 2.796.300,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A projekt keretében biztosított bértámogatással 1 fő teljes munkaidős közösségszervező támogatott éves foglalkoztatására kerül sor Kerekharaszt községben.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2020.12.31.


Kedvezményezett neve: Kerekharaszt Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására (MFP-KKE/2019)

Projekt címe (azonosító száma): Közterületek karbantartására alkalmas eszközök beszerzése Kerekharaszt községben (3020473319)

Szerződött támogatás összege: 1.932.497,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

A projekt keretében Kerekharaszt település közterületeinek gondozását lehetővé tevő gépek – fűnyírótraktor, sövényvágó, kistraktorhoz csatlakoztatható utánfutó (és tartozékai: vonószerkezet, ponyva, pótkerék, vezetőkerék, magasító, ponyvatartó) és tolólap (gumilappal) – beszerzésére kerül sor.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2020.09.30.


Kedvezményezett neve: Kerekharaszt Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Óvodafejlesztés (MFP-FOB/2019)

Projekt címe (azonosító száma): A kerekharaszti Csillagfény Óvoda tetőfelújítása, valamint óvodai foglalkozásokat segítő eszközök beszerzése (3017580888)

Szerződött támogatás összege: 14.999.925,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A tervezett építési munkák során az épület régi, hornyolt cserépfedése, valamint a lécezés elbontásra kerül. A meglévő tetőszerkezet tartószerkezeti elemeinek megerősítése, szükség esetén részleges cseréje is megtörténik. Az épületre új cserépfedés, a fedés alá új tetőlécezés készül. Megújul a függőeresz-csatorna és a lefolyó csatorna is. Beszerzésre kerülnek a gyermeköltöző és a tornaszoba felszereléséhez szükséges eszközök (3 db öltözőszekrény, 10 db bordásfal, 1 db mászófal, 2 db rajz- és mágnestábla, 1 db tornapad, 1 db tornaszőnyeg, 1 db mozgásfejlesztő készlet, 1 db talpas kosárlabda palánk, 1 db gimnasztikai piramis, 1 db tornaszobai szekrény, 3 db tornazsámoly, 1 db testhenger család, 3 db fittball ülőlabda, 1 pár labdarúgó kapu hálóval, 1 db kastély akadálypálya, 2 db labdaháló, 15 db labda, 8 db Top akadálypálya, 1 db Top bázis, 6 db öltözőpad, 12 db medicin labda, 4 db masszázslabda készlet, 1 db habszivacs akadálypálya, 3 db tornaszalag készlet, 4 db varázskendő készlet, 2 db fa taliga, 3 db jelölő bója készlet, 1 db ritmikus mozgáskészlet, 4 db babzsák). Beszerzésre kerülnek továbbá a nevelőmunkát segítő eszközök (1 db interaktív tábla hangszórókkal, 1 db projektor állvánnyal és 1 db mikro hifi lejátszó).

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2020.12.31.


Kedvezményezett neve: Kerekharaszt Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Önkormányzati tulajdonú utak felújítása (MFP-ÖTU/2019)

Projekt címe (azonosító száma): A Krúdy Gyula utca burkolatának részleges felújítása Kerekharaszt községben (3020067226)

Szerződött támogatás összege: 9.953.054,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A Magyar Falu Program “Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” alprogramjának keretében Kerekharaszt Községi Önkormányzat a település déli oldalán, a 3. sz. főútvonal közvetlen szomszédságában elhelyezkedő, a főútvonallal párhuzamos vonalvezetésű Krúdy Gyula utca burkolatának részleges felújítását tűzte ki célul. A 890 méter hosszú út felújítását az önkormányzat ütemezetten kívánja megvalósítani, az első ütemben a Kerekharaszti és a Herédi út közötti szakasz kapna szilárd burkolatot a CKt réteg szintjéig. A felújítás során elbontásra kerül a meglévő burkolat, majd tükörkészítést követően 10 cm vastag homokos kavics ágyazat kialakítására kerül sor. Erre a rétegre kerül a 15 cm vastag CKt cementes stabilizáció.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2021.06.30.


Kedvezményezett neve: Kerekharaszt Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Temető fejlesztése (MFP-FFT/2019)

Projekt címe (azonosító száma): Urnafal-szolgáltatás bővítése Kerekharaszt község temetőjében (3020474707)

Szerződött támogatás összege: 2.170.232,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A Magyar Falu Program “Temető fejlesztése” alprogramjának keretében a kerekharaszti községi temetőben meglévő urnafal 6×2 férőhelyes urnafallal kerül kibővítésre. Az alapozáshoz szükséges földmunka után 6m x 0,75m méretű négyoldali síkalap zsaluzat készül. A zsaluzat közé 20 cm vastag vasalt síkalap kerül C16-os betonminőséggel. Az elkészült alapra kerül elhelyezésre a 6 db 2 férőhelyes előregyártott urnafal. A meglévő és az új urnafal közötti részre 32 m2 térkőburkolatú járda készül. A járda tükörkiemelése után beton alapgerendába 100 cm hosszú kerti szegély kerül elhelyezésre. A szegélyek közötti részben 15 cm vastag tömörített zúzalék alapréteg után 3 cm vastag finom sóderágyba helyezett 10×20 cm-es szürke térkőburkolat készül.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2021.04.30.


Kedvezményezett neve: Kerekharaszt Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása – 2020 (MFP-BJA/2020)

Projekt címe (azonosító száma): Járdafelújítás Kerekharaszt községben az MFP-BJA/2020 pályázat keretében (3079415032)

Szerződött támogatás összege: 1.999.994,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Kerekharaszt Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program “Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása” alprogramja keretében a Vadvirág utca Kerekharaszti út és az Alkotmány utca között található járdaburkolatának felújítását kívánja megvalósítani. A tervezett felújítással érintett 97 méter hosszúságú járda burkolata elöregedett, töredezett, repedezett, helyenként szétmálló, az alulról feltörő gyomnövényzet által tönkretett, és az egyenetlen felületéből adódóan balesetveszélyes is. A Vadvirág utca 1. szám előtt jó állapotú térkő burkolatú járda található, ennek végétől kezdődik és az Alkotmány utcáig tart az elhasználódott, jelen pályázat tárgyát képező járdaburkolat felújítása. A felújítandó burkolat szélessége 1 méter. A felújítás során a meglévő burkolat két oldalán kerti szegély és 6 cm vastag térkő burkolat épül. A Vadvirág utca Alkotmány utca és Hajnal utca közötti szakaszán egyáltalán nincs járda, ennek kiépítése 204,1 méter hosszon a Magyar Falu Program 2019. évi “Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása” alprogramján elnyert 4.999.909,- Ft összegű pályázati forrásból valósul meg. A két projekt komplex módon kiegészíti egymást, a tavalyi nyertes projekt keretében megépülő új járdaszakasz és a jelen pályázat segítségével felújításra kerülő járdaburkolat együttesen biztonságos gyalogos közlekedésre alkalmas létesítményt eredményez a Vadvirág utca Kerekharaszti úttól Hajnal utcáig terjedő mintegy 300 méter hosszú szakaszán. A tervezett projekt hozzájárul a településkép és a lakosság komfortérzetének javulásához, a település gyalogosközlekedési infrastruktúrájának fejlődéséhez.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2021.12.31.


Kedvezményezett neve: Kerekharaszt Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás (MFP-KTF/2020)

Projekt címe (azonosító száma): Közösségszervező továbbfoglalkoztatása Kerekharaszt községben (3083698087)

Szerződött támogatás összege: 2.969.460,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A projekt keretében biztosított bértámogatással 1 fő teljes munkaidős közösségszervező támogatott éves továbbfoglalkoztatására kerül sor Kerekharaszt településen. A támogatással megvalósuló foglalkoztatás tervezett időszaka 2020. július 1-jétől 2021. június 30-ig terjed. Kerekharaszt Községi Önkormányzat tavaly már élt a Magyar Falu Program által kínált bértámogatási lehetőséggel és felvett 1 fő közösségszervezőt a települési közművelődési feladatok ellátására és közösségi programok szervezésére. Jelen pályázat keretében az Önkormányzat szeretne pénzügyi forrást igényelni a közösségszervező következő egy éves bérének fedezetére. A pályázatnak köszönhetően továbbfoglalkoztatásra kerülő közösségszervező felkutatja a lakosság szükségleteit, közéleti és szórakozási lehetőségeit. Megszervezi a településen működő horgolóklub, nyugdíjasklub, baba-mama klub foglalkozásait. Előkészíti az ünnepnapi megemlékezéseket, közreműködik a falunapi programok, az egészségnap, a kézműves foglalkozások megszervezésében, a digitális jólét program lebonyolításában, a nyári gyermektáborok létrehozásában. Kiemelten foglalkozik a helyi ifjúság kulturális, szellemi és közösségi életének fejlesztésével. Az előbbiekben felsorolt közösségépítő, a helyi kulturális életet ösztönző tevékenységein keresztül a továbbfoglalkoztatásra kerülő közösségszervező jelentős mértékben hozzájárul Kerekharaszt közösségi és kulturális életének sokszínűbbé tételéhez.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2021.06.30.


Kedvezményezett neve: Kerekharaszt Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés (MFP-KKE/2020)

Projekt címe (azonosító száma): Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés Kerekharaszt községben az MFP-KKE/2020 pályázat keretében (3085611101)

Szerződött támogatás összege: 1.999.992,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Kerekharaszt Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program “Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés” alprogramjának keretében egy ágaprító gépet és kisebb gépeket (fűnyírógépet, fűkaszát, fűrészgépet, lombfújót, magassági ágvágót és seprőgépet) kíván beszerezni. A megítélt pályázati támogatásból olyan gépek vásárlására kerül sor, amelyek alkalmasak a közterületek megfelelő kezelésére, igényes települési környezet kialakítására. A projekt eredményeként beszerzésre kerülő fűnyíró és fűkasza a közterületek fűnyírótraktorral nehezen megközelíthető részeinek gondozását segítik. A fűrészgép, a magassági ágvágó, valamint az ágaprító segítségével csökkenthető a levágott ágak és nyesedékek égetésével okozott környezetszennyezés. A seprőgép és a lombfúvó a műfüves sportpálya valamint a járdák takarítását, karbantartását szolgálná.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2021.08.15.