Kedvezményezett neve: Kerekharaszt Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése – 2022 (MFP-ÖTIF/2022)

Projekt címe (azonosító száma): Temető fejlesztése Kerekharaszt községben az MFP-ÖTIF/2022 pályázat keretében (3344597939)

Szerződött támogatás összege: 4.998.840,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Kerekharaszt Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” alprogramjának keretében a Kerekharaszt, 221. helyrajzi számú köztemető kerítését szeretné felújítani. A kerekharaszti köztemetőt övező kerítés nagy része elavult állapotban van. A tervezett fejlesztés során a temető északi (60 méter), déli (60 méter) és keleti (20 méter) telekhatárvonalain meglévő betonoszlopok közötti acéldrót kerítésmező elbontásra kerül, majd újraépítésére és felületkezelésére kerül sor. A keleti 120 méter hosszú határvonalon meglévő fa oszlopok és a közöttük lévő acéldrót kerítés elbontása után új betonoszlopok kerülnek elhelyezésre és új acéldrót kerítésmező létesül a szükséges felületkezeléssel. A projekt megvalósulása esetén hozzájárul a lakosság komfortérzetének javulásához, a temetői, temetkezési szolgáltatások korszerűsítéséhez.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2023.06.30.


Kedvezményezett neve: Kerekharaszt Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása – 2022 (MFP-BJA/2022)

Projekt címe (azonosító száma): Járdafelújítás Kerekharaszt községben az MFP-BJA/2022 pályázat keretében (3342026701)

Szerződött támogatás összege: 3.989.304,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Kerekharaszt Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program „Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása” alprogramja keretében az Alkotmány utca 227. helyrajzi számhoz tartozó járdaszakaszának felújítására szeretne támogatást igényelni. A tervezett fejlesztés az Alkotmány utca páratlan házszámú oldalán található 356 méter hosszú és 1 méter széles járdaburkolat felújítására irányul. A legalább 10 cm vastag járdaburkolat felülete a használat során eldeformálódott, szakaszosan töredezett, felújításra szorul. A felület mintegy 20%-át kitevő töredezett szakaszokat el kell bontani és 10 cm zúzottkő, valamint 10 cm beton beépítésével helyre kell állítani. A projekt hozzájárul a lakosság komfortérzetének és a településképnek a javulásához, a község gyalogos közlekedési infrastruktúrájának fejlődéséhez.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2023.06.30.


Kedvezményezett neve: Kerekharaszt Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása – 2022 (MFP-UHK/2022)

Projekt címe (azonosító száma): Útfelújítás Kerekharaszt községben az MFP-UHK/2022 pályázat keretében (3342060866)

Szerződött támogatás összege: 15.007.414,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Kerekharaszt Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása” alprogramja keretében a település belterületén található Kerekharaszti út burkolatának felújítását kívánja megvalósítani. A fejlesztés a Kerekharaszti út Orgona utca és Bimbó utca közötti 340 méter hosszú burkolatának, valamint a Bimbó utcai csomópontnak a felújítására irányul. A meglévő, 6,6 méter szélességű és legalább 20 cm vastagságú aszfaltburkolat elöregedett, a használat során eldeformálódott, néhol foltszerűen tönkrement. A burkolati hibák kijavítása, a felület megtisztítása után a burkolat felületére 4 cm AC 11 kopó aszfaltréteg beépítésére kerül sor. A projekt hozzájárul a lakosság komfortérzetének és a településképnek a javulásához, a község közlekedési infrastruktúrájának fejlődéséhez.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2023.06.30.


Kedvezményezett neve: Kerekharaszt Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása – 2022 (MFP-KEB/2022)

Projekt címe (azonosító száma): Közösségszervező alkalmazása és közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés Kerekharaszt községben az MFP-KEB/2022 pályázat keretében (3342312075)

Szerződött támogatás összege: 5.524.569,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A projekt keretében biztosított bértámogatással 1 fő teljes munkaidős közösségszervező támogatott éves továbbfoglalkoztatására kerül sor Kerekharaszt községben. A támogatással megvalósuló foglalkoztatás tervezett időszaka 2022. július 1-jétől 2023. június 30-ig terjed. A projekt eszközbeszerzési komponensének részeként beszerzésre kerülnek a közösségi rendezvények lebonyolításához szükséges oldalfal nélküli, 3×6 méteres mobilsátrak (összesen 19 db). A közösségszervező tevékenységével elősegíti a helyi közösségi élet erősödését, ami jótékony hatással lehet a településről való elvándorlás mérséklésére, a helyi lakosság településhez való kötődésének erősítésére.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2023.06.30.


Kedvezményezett neve: Kerekharaszt Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Önkormányzati tuljadonban lévő ingatlanok fejlesztése – 2022 (MFP-ÖTIK/2022)

Projekt címe (azonosító száma): Faluház fejlesztése Kerekharaszt községben az MFP-ÖTIK/2022 pályázat keretében (3344878706)

Szerződött támogatás összege: 1.998.345,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Kerekharaszt Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” alprogramjának keretében a Kerekharaszt, Bimbó út 2. szám (hrsz.: 1) alatt található hivatali épület kerítését szeretné korszerűsíteni. Az önkormányzati kirendeltség hivatali épületét övező kerítés elavult állapotban van, felújítása indokolt. A tervezett fejlesztés az ingatlan keleti telekhatárvonalán haladó 46 méter hosszú kerítést érinti. A meglévő kerítésmezőt lábazatig el kell bontani, a meglévő egyszárnyú és kétszárnyú kapuval együtt. A meglévő acéloszlopok között új acél zártszelvényű keretbe acélháló kerítésmező kerül elhelyezésre, valamint egy új egyszárnyú kapu és egy új úszókapu létesül. A kerítéselemek felületkezelése is a projekt részét képezi. A tervezett felújítások végrehajtásával megvalósul az ügyfelek, azaz a közszolgáltatásokat igénybe vevő lakosság és a hivatali alkalmazottak számára egyaránt megfelelő körülményeket biztosító, korszerű épített környezet.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2023.12.31.

 


Kedvezményezett neve: Kerekharaszt Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Önkormányzati tuljadonban lévő ingatlanok fejlesztése – 2022 (MFP-ÖTIK/2022)

Projekt címe (azonosító száma): Óvoda fejlesztése Kerekharaszt községben az MFP-ÖTIK/2022 pályázat keretében (3344888565)

Szerződött támogatás összege: 4.996.680,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Kerekharaszt Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” alprogramjának keretében a Kerekharaszti út 2. szám alatt található Csillagfény Óvoda kerítését szeretné korszerűsíteni. Az ingatlant övező és az óvoda udvarán található kerítés műszakilag elavult állapotban van, felújítása indokolt. A felújítás során a keleti és déli telekhatárvonalon álló 73 méter hosszú kerítésmező elbontásra kerül a lábazatig, a keleti egyszárnyú és a déli kétszárnyú kapuval együtt. Zártszelvényű oszlopok elhelyezése után az acélháló kerítésmezők rögzítése is megtörténik. A keleti telekhatáron új egyszárnyú, a déli telekhatáron új kétszárnyú kapu létesül. A zártszelvényű kapuk és oszlopok felületkezelésére is sor kerül. Az óvoda területén belül, a meglévő 15 méter hosszú belső kerítés mentén megtörténik a pontalapok földkiemelése, oszlopok elhelyezése és kiöntése, majd ezt követően a fa utánzatú trapézlemez kerítésmező felszerelése és felületkezelése. A projekt keretében tervezett fejlesztés egy, a gyermekek és az óvodai dolgozók számára is használhatóbb, kényelmesebb, biztonságosabb a jelen kor műszaki színvonalának megfelelő épített környezetet, javuló színvonalú, a fiatalok településhez való kötődését erősítő közszolgáltatást eredményez.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2023.12.31.


Kedvezményezett neve: Kerekharaszt Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása (MFP-BJA/2019)

Projekt címe (azonosító száma): Járdaépítés Kerekharaszt községben (3019808766)

Szerződött támogatás összege: 4.999.909,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A projekt a Vadvirág utca Alkotmány és Hajnal utca közötti szakaszának járdaépítését foglalja magában. Az új építésű járdaszakasz hossza 204,1 méter, a burkolat szélessége 1,3 méter. Pályaszerkezete 10 cm homokos kavics, 10 cm CKt cementes stabilizáció, 3 cm ágyazat, 6 cm térkő burkolat.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2021.06.30.


Kedvezményezett neve: Kerekharaszt Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – A nemzeti és helyi identitástudat erősítése (MFP-NHI/2019)

Projekt címe (azonosító száma): Közösségszervező bértámogatása (1984841177)

Szerződött támogatás összege: 2.796.300,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A projekt keretében biztosított bértámogatással 1 fő teljes munkaidős közösségszervező támogatott éves foglalkoztatására kerül sor Kerekharaszt községben.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2020.12.31.


Kedvezményezett neve: Kerekharaszt Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására (MFP-KKE/2019)

Projekt címe (azonosító száma): Közterületek karbantartására alkalmas eszközök beszerzése Kerekharaszt községben (3020473319)

Szerződött támogatás összege: 1.932.497,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

A projekt keretében Kerekharaszt település közterületeinek gondozását lehetővé tevő gépek – fűnyírótraktor, sövényvágó, kistraktorhoz csatlakoztatható utánfutó (és tartozékai: vonószerkezet, ponyva, pótkerék, vezetőkerék, magasító, ponyvatartó) és tolólap (gumilappal) – beszerzésére kerül sor.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2020.09.30.


Kedvezményezett neve: Kerekharaszt Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Óvodafejlesztés (MFP-FOB/2019)

Projekt címe (azonosító száma): A kerekharaszti Csillagfény Óvoda tetőfelújítása, valamint óvodai foglalkozásokat segítő eszközök beszerzése (3017580888)

Szerződött támogatás összege: 14.999.925,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A tervezett építési munkák során az épület régi, hornyolt cserépfedése, valamint a lécezés elbontásra kerül. A meglévő tetőszerkezet tartószerkezeti elemeinek megerősítése, szükség esetén részleges cseréje is megtörténik. Az épületre új cserépfedés, a fedés alá új tetőlécezés készül. Megújul a függőeresz-csatorna és a lefolyó csatorna is. Beszerzésre kerülnek a gyermeköltöző és a tornaszoba felszereléséhez szükséges eszközök (3 db öltözőszekrény, 10 db bordásfal, 1 db mászófal, 2 db rajz- és mágnestábla, 1 db tornapad, 1 db tornaszőnyeg, 1 db mozgásfejlesztő készlet, 1 db talpas kosárlabda palánk, 1 db gimnasztikai piramis, 1 db tornaszobai szekrény, 3 db tornazsámoly, 1 db testhenger család, 3 db fittball ülőlabda, 1 pár labdarúgó kapu hálóval, 1 db kastély akadálypálya, 2 db labdaháló, 15 db labda, 8 db Top akadálypálya, 1 db Top bázis, 6 db öltözőpad, 12 db medicin labda, 4 db masszázslabda készlet, 1 db habszivacs akadálypálya, 3 db tornaszalag készlet, 4 db varázskendő készlet, 2 db fa taliga, 3 db jelölő bója készlet, 1 db ritmikus mozgáskészlet, 4 db babzsák). Beszerzésre kerülnek továbbá a nevelőmunkát segítő eszközök (1 db interaktív tábla hangszórókkal, 1 db projektor állvánnyal és 1 db mikro hifi lejátszó).

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2020.12.31.


Kedvezményezett neve: Kerekharaszt Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Önkormányzati tulajdonú utak felújítása (MFP-ÖTU/2019)

Projekt címe (azonosító száma): A Krúdy Gyula utca burkolatának részleges felújítása Kerekharaszt községben (3020067226)

Szerződött támogatás összege: 9.953.054,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A Magyar Falu Program „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” alprogramjának keretében Kerekharaszt Községi Önkormányzat a település déli oldalán, a 3. sz. főútvonal közvetlen szomszédságában elhelyezkedő, a főútvonallal párhuzamos vonalvezetésű Krúdy Gyula utca burkolatának részleges felújítását tűzte ki célul. A 890 méter hosszú út felújítását az önkormányzat ütemezetten kívánja megvalósítani, az első ütemben a Kerekharaszti és a Herédi út közötti szakasz kapna szilárd burkolatot a CKt réteg szintjéig. A felújítás során elbontásra kerül a meglévő burkolat, majd tükörkészítést követően 10 cm vastag homokos kavics ágyazat kialakítására kerül sor. Erre a rétegre kerül a 15 cm vastag CKt cementes stabilizáció.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2021.06.30.


Kedvezményezett neve: Kerekharaszt Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Temető fejlesztése (MFP-FFT/2019)

Projekt címe (azonosító száma): Urnafal-szolgáltatás bővítése Kerekharaszt község temetőjében (3020474707)

Szerződött támogatás összege: 2.170.232,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A Magyar Falu Program „Temető fejlesztése” alprogramjának keretében a kerekharaszti községi temetőben meglévő urnafal 6×2 férőhelyes urnafallal kerül kibővítésre. Az alapozáshoz szükséges földmunka után 6m x 0,75m méretű négyoldali síkalap zsaluzat készül. A zsaluzat közé 20 cm vastag vasalt síkalap kerül C16-os betonminőséggel. Az elkészült alapra kerül elhelyezésre a 6 db 2 férőhelyes előregyártott urnafal. A meglévő és az új urnafal közötti részre 32 m2 térkőburkolatú járda készül. A járda tükörkiemelése után beton alapgerendába 100 cm hosszú kerti szegély kerül elhelyezésre. A szegélyek közötti részben 15 cm vastag tömörített zúzalék alapréteg után 3 cm vastag finom sóderágyba helyezett 10×20 cm-es szürke térkőburkolat készül.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2021.04.30.


Kedvezményezett neve: Kerekharaszt Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása – 2020 (MFP-BJA/2020)

Projekt címe (azonosító száma): Járdafelújítás Kerekharaszt községben az MFP-BJA/2020 pályázat keretében (3079415032)

Szerződött támogatás összege: 1.999.994,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Kerekharaszt Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program „Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása” alprogramja keretében a Vadvirág utca Kerekharaszti út és az Alkotmány utca között található járdaburkolatának felújítását kívánja megvalósítani. A tervezett felújítással érintett 97 méter hosszúságú járda burkolata elöregedett, töredezett, repedezett, helyenként szétmálló, az alulról feltörő gyomnövényzet által tönkretett, és az egyenetlen felületéből adódóan balesetveszélyes is. A Vadvirág utca 1. szám előtt jó állapotú térkő burkolatú járda található, ennek végétől kezdődik és az Alkotmány utcáig tart az elhasználódott, jelen pályázat tárgyát képező járdaburkolat felújítása. A felújítandó burkolat szélessége 1 méter. A felújítás során a meglévő burkolat két oldalán kerti szegély és 6 cm vastag térkő burkolat épül. A Vadvirág utca Alkotmány utca és Hajnal utca közötti szakaszán egyáltalán nincs járda, ennek kiépítése 204,1 méter hosszon a Magyar Falu Program 2019. évi „Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása” alprogramján elnyert 4.999.909,- Ft összegű pályázati forrásból valósul meg. A két projekt komplex módon kiegészíti egymást, a tavalyi nyertes projekt keretében megépülő új járdaszakasz és a jelen pályázat segítségével felújításra kerülő járdaburkolat együttesen biztonságos gyalogos közlekedésre alkalmas létesítményt eredményez a Vadvirág utca Kerekharaszti úttól Hajnal utcáig terjedő mintegy 300 méter hosszú szakaszán. A tervezett projekt hozzájárul a településkép és a lakosság komfortérzetének javulásához, a település gyalogosközlekedési infrastruktúrájának fejlődéséhez.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2021.12.31.


Kedvezményezett neve: Kerekharaszt Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás (MFP-KTF/2020)

Projekt címe (azonosító száma): Közösségszervező továbbfoglalkoztatása Kerekharaszt községben (3083698087)

Szerződött támogatás összege: 2.969.460,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A projekt keretében biztosított bértámogatással 1 fő teljes munkaidős közösségszervező támogatott éves továbbfoglalkoztatására kerül sor Kerekharaszt településen. A támogatással megvalósuló foglalkoztatás tervezett időszaka 2020. július 1-jétől 2021. június 30-ig terjed. Kerekharaszt Községi Önkormányzat tavaly már élt a Magyar Falu Program által kínált bértámogatási lehetőséggel és felvett 1 fő közösségszervezőt a települési közművelődési feladatok ellátására és közösségi programok szervezésére. Jelen pályázat keretében az Önkormányzat szeretne pénzügyi forrást igényelni a közösségszervező következő egy éves bérének fedezetére. A pályázatnak köszönhetően továbbfoglalkoztatásra kerülő közösségszervező felkutatja a lakosság szükségleteit, közéleti és szórakozási lehetőségeit. Megszervezi a településen működő horgolóklub, nyugdíjasklub, baba-mama klub foglalkozásait. Előkészíti az ünnepnapi megemlékezéseket, közreműködik a falunapi programok, az egészségnap, a kézműves foglalkozások megszervezésében, a digitális jólét program lebonyolításában, a nyári gyermektáborok létrehozásában. Kiemelten foglalkozik a helyi ifjúság kulturális, szellemi és közösségi életének fejlesztésével. Az előbbiekben felsorolt közösségépítő, a helyi kulturális életet ösztönző tevékenységein keresztül a továbbfoglalkoztatásra kerülő közösségszervező jelentős mértékben hozzájárul Kerekharaszt közösségi és kulturális életének sokszínűbbé tételéhez.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2021.06.30.


Kedvezményezett neve: Kerekharaszt Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés (MFP-KKE/2020)

Projekt címe (azonosító száma): Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés Kerekharaszt községben az MFP-KKE/2020 pályázat keretében (3085611101)

Szerződött támogatás összege: 1.999.992,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Kerekharaszt Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program „Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés” alprogramjának keretében egy ágaprító gépet és kisebb gépeket (fűnyírógépet, fűkaszát, fűrészgépet, lombfújót, magassági ágvágót és seprőgépet) kíván beszerezni. A megítélt pályázati támogatásból olyan gépek vásárlására kerül sor, amelyek alkalmasak a közterületek megfelelő kezelésére, igényes települési környezet kialakítására. A projekt eredményeként beszerzésre kerülő fűnyíró és fűkasza a közterületek fűnyírótraktorral nehezen megközelíthető részeinek gondozását segítik. A fűrészgép, a magassági ágvágó, valamint az ágaprító segítségével csökkenthető a levágott ágak és nyesedékek égetésével okozott környezetszennyezés. A seprőgép és a lombfúvó a műfüves sportpálya valamint a járdák takarítását, karbantartását szolgálná.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2021.08.15.


Kedvezményezett neve: Kerekharaszt Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Temetői infrastruktúra fejlesztése – 2020 (MFP-FVT/2020)

Projekt címe (azonosító száma): Temető fejlesztése Kerekharaszt községben az MFP-FVT/2020 pályázat keretében (3113244374)

Szerződött támogatás összege: 1.866.174,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Kerekharaszt Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program „Temető fejlesztése” alprogramja keretében a 221 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonban lévő temetőben 6 db új urnafalat kíván létesíteni. A tervezett fejlesztés során a ravatalozó épülete mellett, a meglévő 12 db urnafallal szembeni, illetve 6 db urnafal melletti területen létesül a 6 db új urnafal. A helyszínre szállított urnafalak négyoldalú zsaluzat közé készített vasalt térbetonra kerülnek elhelyezésre. A projekt kiegészíti a Magyar Falu Program tavalyi „Temető fejlesztése” alprogramjában támogatott, idén megvalósult urnafalépítést, mert a megnövekedett lakossági igények további urnahelyek kialakítását teszik indokolttá. A projekt megvalósulása esetén hozzájárul a lakosság komfortérzetének javulásához, a temetői, temetkezési szolgáltatások korszerűsítéséhez.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2022.06.30.


Kedvezményezett neve: Kerekharaszt Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása – 2021 (MFP-UHK/2021)

Projekt címe (azonosító száma): Útfelújítás Kerekharaszt községben az MFP-UHK/2021 pályázat keretében (3266742103)

Szerződött támogatás összege: 12.000.328,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A Magyar Falu Program „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása” alprogramjának keretében Kerekharaszt Községi Önkormányzat a település belterületén található Kerekharaszti út burkolatának felújítását kívánja megvalósítani összesen 353 méter hosszú szakaszon. A felújítandó útszakasz hossza a Bimbó utca és a Sport utca között 218 méter, a Sport utca és a Kartali út között 135 méter. A Kerekharaszti út elöregedett aszfaltburkolatának szélessége az első szakaszon 3,50 méter, a második szakaszon 3,00 méter. A meglévő burkolat vastagsága legalább 20 cm, mely a használat során eldeformálódott, néhány helyen foltszerűen tönkrement. A munkák megkezdése előtt a meglévő padkát mindkét oldalon 50-50 cm szélességben le kell nyesni. A meglévő burkolat meghibásodásait ki kell javítani, a burkolat teljes felületét a szennyeződésektől meg kell tisztítani. A burkolatfelújítás során a meglévő burkolat felületére 5,5 cm AC 11 kopó 50/70 aszfaltot kell beépíteni. A burkolat felújítását követően a 0,50 méter szélességű padkákat helyre kell állítani.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2022.12.31.


Kedvezményezett neve: Kerekharaszt Községi Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése – 2021 (MFP-UHK/2021)

Projekt címe (azonosító száma): Óvodai játszóudvar fejlesztése Kerekharaszt községben az MFP-OJKJF/2021 pályázat keretében (3281848266)

Szerződött támogatás összege: 4.956.483,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Kerekharaszt Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése” alprogramjának keretében új játszóeszközök telepítését tervezi a Kerekharaszti út 2. szám (hrsz.: 120) alatt található Csillagfény Óvoda udvarán. A fejlesztés során játszó- és udvari eszközök – 1 db rugós virág, 1 db négyüléses mérleghinta, 1 db kombinált hinta, 1 db 3 tornyos mászóvár, 1 db láncos híd, 1 db babaház, 3 db pad és 3 db rajztábla – telepítésére, valamint igatlanon belüli kerítés építésére kerül sor. A létesülő kerítés acél, zártszelvény oszlopai alatt megtörténik a pontalapok földkiemelése, majd ezt követi az oszlopok elhelyezése és kiöntése betonból. Végezetül a fa utánzatú trapézlemez kerítésmező felszerelése és felületkezelése is megvalósul.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2022.07.31.


Kedvezményezett neve: Kerekharaszt Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása – 2021 (MFP-ÖTIK/2021)

Projekt címe (azonosító száma): Közösségszervező továbbfoglalkoztatása Kerekharaszt községben (3281830229)

Szerződött támogatás összege: 3.035.340,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A projekt keretében biztosított bértámogatással 1 fő teljes munkaidős közösségszervező támogatott éves foglalkoztatására kerül sor Kerekharaszt községben. A támogatással megvalósuló foglalkoztatás tervezett időszaka 2021. július 1-jétől 2022. június 30-ig terjed.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2022.06.30.


Kedvezményezett neve: Kerekharaszt Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – 2021 (MFP-ÖTIK/2021)

Projekt címe (azonosító száma): Faluház fejlesztése Kerekharaszt községben az MFP-ÖTIK/2021 pályázat keretében (3274047096)

Szerződött támogatás összege: 23.999.190,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Kerekharaszt Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” című alprogramjának keretében a Bimbó utca 2. szám (hrsz.: 1) alatt álló önkormányzati hivatali épület tetőfedésének és tetőszerkezetének komplett cseréjét szeretné megvalósítani. A hivatali épület tetőszerkezetének leromlott állapota miatt az épület fedése és tetőszerkezete – beleértve az ereszcsatonát, a villámvédelmi rendszert és a falazott kéményeket is – visszabontásra kerülnek. Az épületen fogópáros fedélszék készül, a tetőfedés vörös színű beton cserépfedés lesz. A tetőszerkezet látszó fa részei lazúros felületkezelést kapnak barna színben. A kivitelezés megkezdésekor lebontott ereszcsatorna- és a villámvédelmi rendszer visszaépítésre kerül. A tervezett felújítás hozzájárul ahhoz, hogy az ügyfelek, azaz a közszolgáltatásokat igénybe vevő lakosság és a hivatali alkalmazottak számára egyaránt megfelelő körülményeket biztosító, korszerű épített környezet jöjjön létre.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2022.07.31.


Kedvezményezett neve: Kerekharaszt Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése – 2021 (MFP-TFB/2021)

Projekt címe (azonosító száma): Falugondnoki szolgálat létrehozását támogató gépjárműbeszerzés Kerekharaszt községben az MFP-TFB/2021 pályázat keretében

Szerződött támogatás összege: 14.999.948,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Kerekharaszt Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program „Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése” alprogramjának keretében 1 db 8 személyes Ford Transit CustomM1(V362MCA) Bus Titanium X L2H1 típusú gépjármű beszerzését tervezi. Kerekharaszt községben jelenleg nem működik falugondnoki szolgálat, ami a pályázat keretében tervezett buszbeszerzéssel elindítható. A falugondnoki szolgálat létrehozásával támogatható a rászoruló társadalmi csoportok egészségügyi ellátáshoz való hozzájutása, gyógyszereik kiváltása, közösségi, kulturális, sport- és szabadidős programokra való eljutásuk segítése, az egyéni hivatalos ügyeik intézése, megoldható az ételszállítás az önkormányzati intézményekbe.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2022.08.31.