Az intézmény bemutatása

A Kerekharaszti Csillagfény Óvoda 1980-tól üzemel, Fenntartója a helyi önkormányzat. Óvodánk pedagógiai Programja 1999 óta Nagy Jenőné: Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív óvodapedagógiai program adaptációja.

Mottónk: „Tisztellek Téged, fontos vagy nekem, csakis Rád figyelek, és segítek Neked, ha szükséged van a segítségemre!” 1

Elsődleges feladatunk a szeretetteljes légkör kialakítása, hogy érzelmileg biztonságos, derűs légkörben tölthessék a gyerekek mindennapjaikat.

Személyi feltételek

A dolgozók létszáma 7 fő.

  • 4 fő óvodapedagógus, ebből egy fő ellátja az óvodavezetői feladatokat
  • 2 fő óvodai dajka
  • 1 fő ügyintéző, aki osztott munkarendben a konyhai feladatokat is ellátja.

Gyermeklétszám

A jelenlegi gyermeklétszám 37 fő. Két sajátos nevelési igényű kisgyermek is jár hozzánk. A gyermekek életkora a 2 és fél évestől a 6 éves korúig terjed.

Intézményünk két részben osztott csoporttal működik. A Bogyó csoportba jelenleg 19 gyermek jár, a Babóca csoportba pedig 18 fő.

Az óvoda külső környezete

Intézményünk családi házak környezetében helyezkedik el. Maga az óvoda épülete kicsi, hiszen csak két csoportszobával rendelkezik. A felújítások miatt folyamatosan szépül. 2021 decemberében került átadásra az új tornaterem és 2022 tavaszán pedig új játékeszközökkel gazdagodott az óvoda udvara.

Az óvoda udvara bokrokkal, fákkal, virággal parkosított. A két csoport udvara nincs elkülönítve egymástól, a gyerekek együtt játszhatnak. Az udvarunk ideális környezetet teremt a kinti tevékenységekhez, a környezettel való együttéléshez, környezeti megfigyelésekhez, tapasztalatszerzéshez. Mezítlábas park, valamint mozgásfejlesztő játékok biztosítják a gyermekek mozgásigényének kielégítését. Rossz idő esetén a fedett terasz illetve a tornaterem biztosítja a mozgás lehetőségét.

Belső környezet

A csoportszobákhoz egy öltöző és két mosdó tartozik, a mosdók a csoportszobából nyílnak. Az öltöző funkciója többrétű, ez ad helyet az ovi-galériának, ahol évszakonként szervezzük meg a kiállításokat, illetve a zártabb körű „ünnepségek” helyszíne is, mint például az adventi ünnepségek, a gyertyagyújtás, fenyőfaállítás vagy a kiszebáb öltöztetés. Továbbá itt kapnak helyet az üzenőfalaink, amelyeken a nevelési tervek, a negyedéves évszakprojektek illetve az óvodai élettel kapcsolatos információkat helyezzük el a szülők számára.

A csoportszobákban, a mosdókban és az öltözőben piktogramok segítik a szokások elsajátítását. A programunknak megfelelően a terek kuckósítva vannak, amelyhez felhasználtuk a csoportszobák bútorait. A bútorok korszerűek, a gyerekek méreteinek megfelelőek.

Érzelmi nevelésük fontos eleme a reggeli érkezés, az öltözőben már halk zene várja a gyerekeket. Az otthonosság érzetének megerősítését szolgálja a kincses doboz, amelyben a gyerekek saját személyes tárgyaikat, rajzaikat, alkotásaikat gyűjtik.

A mesesarokban a mesék eljátszásához helyet kaptak a bábok, a fejdíszek, az átváltozás eszközei. Itt található a könyvespolc, amelynek alsó polcán a mesepárnák vannak, a fölötte lévő polcon a gyermekek számára szabadon használható mesekönyvek és a többi polcon pedig az óvónői mesekönyvek és szakkönyvek. A mesesarokból nem hiányozhat a mesefotel és a mesegyertya sem. A hívóképek egy parafatáblán segítik felidézni a már ismert verseket, meséket.

A rajz, mintázás, kézimunka sarokban változatos eszközkínálat áll rendelkezésre, amelyből kedvükre válogathatnak a gyerekek. Itt található a gyerekek mini galériája is, ahol közösen megcsodálhatják az elkészült alkotásokat.

A zenesarokban a gyerekeknek biztosítottak a zenei játékokhoz a dallam és ritmus hangszerek, amiket a gyerekek a szabad játék során is felhasználhatnak. Itt szintén megtalálhatóak a mondókák illetve a tanult dalok hívóképei. A CD-s magnó a zenehallgatás és a gyermektáncok eszközéül szolgál.

A környezeti projekt feladatokhoz a gyermekek és a szülők közös gyűjtőmunkájából származó eszközöket a természet sarok polcain gyűjtjük össze. A természet változásait szemléltetve képeket használunk, amit folyamatosan cserélünk a környezeti sarokban.

Nevelési munkánkban fontos szerepet kap a környezeti nevelés, a környezetvédelem és az egészséges életmód szokásainak alakítása. A tervezés során figyelembe vesszük a helyi adottságokat, együtt ünnepeljük a természet ünnepeit, jeles napokat. Intézményünk elnyerte a Zöld Óvoda és a Madárbarát Óvoda címet is, amire nagyon büszkék vagyunk. Érdekes programokat szervezünk a fenntartható fejlődéshez kapcsolódóan, például a Víz Világnapja és A Föld napja alkalmából. Célunk a gyermekek környezettudatos gondolkodásának és viselkedésének alakítása, formálása. Lehetővé tesszük, hogy a gyermekek a saját cselekedeteikkel is hozzájáruljanak a fenntarthatósághoz, vegyenek részt a szelektív hulladékgyűjtésben, a komposztálás folyamatában, a felnőttek példáján keresztül ismerjék meg az energia – és víztakarékosságot.

A csoportszobákban helyet kaptak az IKT eszközök is, az interaktív tábla, CD-s magnó, táblagép és laptop mind alkalmasak arra, hogy egy-egy tevékenységet színesebbé, a projektek feldolgozását sokrétűbbé tegyék.

Az óvodában egy kisebb sószoba is rendelkezésre áll, somokozó asztal és társasjátékok várják benn a gyermekeket. Ezt a helyiséget heti rendszerességgel látogatjuk. A só jótékony hatását kihasználva próbáljuk elejét venni az egyes légúti megbetegedéseknek.

Nevelésünk szerves része a néphagyományok ápolása, a hagyományőrzés. A jeles napokat, nemzeti ünnepeink hagyományait tudatosan építjük az aktuális projektekbe, így a nevelés komplex részeként jelenik meg. A néphagyományok ápolása közösségformáló erővel bír. A hagyományokhoz, jeles napokhoz kapcsolódó közösen átélt tevékenységek, a jeles napokat megelőző készülődés a közös élmény erejével, a bensőséges összetartozás élményével hatnak a gyermekekre.

Óvodánk ünnepei, hagyományai:

Szüret – szeptember elsejétől október 15-ig

Szent Mihály napja – Mihály napi vásár szeptember 29.

Márton napja – november 11.

Advent – november 30. utáni első vasárnaptól a negyedik vasárnapig.

Mikulás – december 6.

Karácsony az óvodában

Falu karácsony – ünnepi műsor a község templomában

Farsang – vízkereszttől hamvazó szerdáig

Medve nap – február 2.

Március 15. – nemzeti ünnepünk

Húsvét – a tavaszi nap-éj egyenlőség utáni holdtöltét követő vasárnap

Pünkösd – Húsvét utáni ötvenedik nap

Május 1. – májusfa díszítés

Anyák napi köszöntés – május első hete

Gyermekhét – május utolsó hete

Ovi búcsú – június első hete

Apák napja – június utolsó hete

Galéria megnyitók – évszakokhoz kapcsolódva

Évszak koncertek – évszakprojektek zárásaként

Jeles napjaink:

Az Állatok Világnapja – október 4.

A Víz Világnapja – március 22.

A Föld Napja – április 22.

Madarak és Fák Napja – május 10.

A gyerekek tanulásának tervezése évszakprojektben történik, a gyerekek játékba integrált tevékenységeinek során szerezett tapasztalatok, élmények alapján tanulnak egyénenként vagy kisebb csoportokban. Fontosnak tartjuk a gyermekek folyamatos buzdítását, pozitív megerősítését. Elvünk, hogy a gyermekek önmagukhoz képest fejlődjenek. A tevékenységek során rendszeresen alkalmazzuk az Adler-i bátorító nevelést.

A szülőket a legfontosabb információkról reggelente tájékoztatjuk, a gyerekeket érintő kérdésekben röviden válaszolunk. A szülőkkel való kapcsolattartást a fogadóórák és szülőértekezletek segítik. Az óvoda külső kapcsolatait is napi szinten ápoljuk. Hatékonyan együttműködünk a fenntartóval, védőnői szolgálattal, óvodákkal, iskolákkal, logopédussal, gyógypedagógussal, valamint a Hatvani Vadászati Múzeummal illetve a falu könyvtárával, ezzel is folyamatosan fejlődik az intézményünk.

Az óvodapedagógusok rendszeresen részt vesznek az Oktatási Hivatal által szervezett tanfolyamokon, továbbképzéseken továbbá a helyi pedagógiai programunkhoz kapcsolódó országos őszi és tavaszi konferencián.

Óvodánkban 2002 óta alapítvány működik. A Kerekharaszti Óvodásokért Alapítvány pályázati forrásokból, adományokból segíti a csoportszobák és az udvari játékok vásárlását, felújítását.

Intézményünkben fontos a szakmai együttműködés feltételeinek megteremtése, nyitottak vagyunk az újra és közösen együttműködve visszük tovább az óvodánk jó hírét.