Rövid összefoglalás a projektről

A munkák során 2 épület energetikai felújítását tervezzük. Az építészeti programmal érintett épületek – Kerekharaszt Csillagfény Óvoda, Kerekharaszti Önkormányzati Hivatal – Kerekharaszt Község központjában, falusias környezetben helyezkednek el. Az épületekben építészeti, gépészeti korszerűsítés tervezett.

A fent említett épületek korszerűsítése – a későbbi gazdaságos használhatósága érdekében – javasolt. A korszerűsítő, helyreállító munkálatok hatására egy teljes egészében a kor színvonalának megfelelő épületek jöhetnek létre. Az említett létesítmények energetikai szempontból elavultak, nem felelnek meg a jelenleg hatályos szabványoknak és elvárásoknak, fenntartásuk pedig többletköltséget jelent egy korszerű épület fenntartásához képest.

A következő energia-hatékonyságot szolgáló fejlesztések történnek:

o             Csillagfény Óvoda:

o             építészeti korszerűsítés (14 cm homlokzati hőszigetelés, 25 cm tetőszigetelés);

o             nyílászárócsere (az ablakok esetében 3 rétegű üvegezése 0,9 W/m2K, az ajtóknál 2 rétegű üvegezés 1,1 W/m2K lett figyelembe véve);

o             gépészet korszerűsítése (24 kW teljesítményű Immergas Victrix kondenzációs kazán beépítése);

o             Polgármesteri Hivatal:

o             építészeti korszerűsítés (14 cm homlokzati hőszigetelés, 20 cm tetőszigetelés);

o             nyílászáró csere (az ablakok és ajtók esetében 3 rétegű üvegezés 0,9 W/m2K lett figyelembe véve);

o             gépészeti korszerűsítés (26 kW teljesítményű Immergas Victrix kondenzációs kazán beépítése);

Az utólagos hőszigetelés és a jelenlegi nyílászárók korszerű hőszigetelő képességű nyílászárókra történő cseréje csökkentik az épület hőveszteségét, ezáltal fűtési szezonban jelentősen hozzájárulnak az energia felhasználás hatékonyságának javításához és nagymértékű energia- és költségmegtakarítást is eredményeznek. A hatékonyabb energiafelhasználás révén csökken a fűtéshez szükséges energia megtermelése miatt létrejött széndioxid kibocsátás.

A gépészeti rendszer korszerűsítése hozzájárul az energia felhasználás hatékonyságának javításához és, ezáltal az energiafogyasztás csökkentéséhez is. A korszerű, magasabb hatékonysággal működő fűtőberendezések által várhatóan csökken az energiafelhasználás, ezáltal mérséklődik a széndioxid kibocsátás és az energiára fordított fenntartási költségek összege is.

Az épületek primerenergia fogyasztásának csökkenése a fejlesztés következtében összesen 98 569,98 kWh/év.

  • A Csillagfény Óvoda fejlesztés utáni földgáz-fogyasztása 16 180,00 kWh/év, a megtakarítás így összesen 30 490,00 kWh/év. Az épületre vonatkozóan a villamos energia fogyasztás a fejlesztés után 3 600,57 kWh/év lesz, ami 2 187,54 kWh-s megtakarítást jelent.
  • A Polgármesteri Hivatal fejlesztés utáni földgáz-fogyasztása 31 480,00 kWh/év, a megtakarítás így összesen 62 660,00 kWh/év. A villamos energia fogyasztása a fejlesztést követően 5 320,43 kWh/év, ami 3 232,46 kWh-s csökkenést eredményez.

A tervek az általános érvényű és az eseti hatósági előírások, követelmények, országos és ágazati szabványok figyelembevételével készültek el, azoktól való eltérés nem vált szükségessé. A tervezés során az építész tervező, gépész tervező és energetikai szakember konzultáltak az épületenergetikai lehetőségekről.

A munkák során az épületek teherhordó szerkezeteit nem kell megváltoztatni, megerősíteni, így építési engedély nélkül végezhetőek.

A projekt a TOP 3.B, a Települési önkormányzatok energiahatékonyságának javítása és a megújuló energiaforrások részarányának növelése egyedi célkitűzéshez tud kapcsolódni azáltal, hogy az egyedi célkitűzésben foglaltakhoz helyi szinten jelentős mértékben hozzájárul.

Költséghatékonysági szempontok is vezérelték a fejlesztési igény megfogalmazását, tekintettel arra, hogy az Önkormányzat működési költségeinek jelentős részét a települési tulajdonban álló közintézmények működtetése adja. Ezen költségek nagymértékben csökkenthetőek az energetikai szempontú korszerűsítéssel, hiszen a modernebb infrastruktúra alacsonyabb rezsiköltséggel működtethető, ami jelentős költségmegtakarítást eredményezhet a település kiadásaiban.

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció
Bontási jegyzőkönyv
Összegzés