91-2021. (VI.14.) Pm hat. – körzeti orvosi eü. feladalellátási szerz. mód.
89-2021. (VI.2.) Pm hat. – gyermekorovsi fa ellátási szerz.
87-2021. (V.31.) Pm hat. – gyermekjóléti és gyermekvédelmi beszámoló elfogadása (2020.) + melléklet

88-2021 ÖR belső ellenőrzési éves jelentés elfogadása mellékletével együtt

86-2021. pm. hat Herédi Közös Önk. Hi. 2020. évi zárszámadása mellékleteivel

88/2021. (V.31.) PM határozat a 2020. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról

85-2021. (V.26.) Pm hat. – FKKN 2020. évi beszámoló és 2021. évi üzleti terv elfogadásáról

Melléklet – 10. mell_Számviteli politika

Melléklet – 9. mell_Számlarend

Melléklet – 8. mell_Pénzkezelési szabályzat

Melléklet – 7. mell_Leltárkészítési és leltározási szabályzat

Melléklet – 6. mell_Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabály…

Melléklet – 5. mell_Értékelési szabályzat

Melléklet – 4. mell_Bizonylati rend

Melléklet – 3. melléklet Jegyzőkönyv FKKN FB ülés

Melléklet – 2. mell Üzleti terv FKKN 2021

Melléklet – 1_1_mell_Egyszerűsített éves beszámoló_2020. év_Kiegészítő melléklet

Melléklet -1. mell_Egyszerűsített éves beszámoló_2020. év

82-2021. (V.18-) PM hat. – MFP pályázat – szerződéskötésrő Prémium Autóház Kft-vel

81-2021. (V.18.) PM hat. – MFP Falugondnok pályázat benyújtásáról

49-2021. (IV.13.) PM hat. – 4. számú gyermekorvosi körzet feladatellátásra megbízása szerződés megkötéséről

48-2021. (IV.13.) Pm hat. – 4. számú gyermekorvosi körzet feladatellátás helyettesítéssel kapcs. hat. hatályon kívül helyezése

44-2021. (III.31.) PM hat. – Heves Megyei Vízmű Zrt-vel bérleti-üzemeltetési szerz.

39-2021. (III.29.) PM hat. – 4. sz. házigyeremokrov fa. ellátási szerz. mód.

38-2021. (III.19.) PM hat. élelmezési beszerzési ár mód, Malsan Kft-vel szerz. mód.

37-2021. (III.19.) PM hat – MFP – út felújítás

31-2021. (III11.) PM hat. – Nemleges Közbeszerzési Terv 2021. év

30-2021. (III.11.) PM hat. – MFP Önk. Hivatal épület felújítás

29-2021. (III.11.) PM hat. – MFP – közösségszervező bértámogatás

27-2021. (III.11.) PM hat. – Csillagfény Óvoda Alapító Okirat módosításáról

23-2021. (II.18.) PM hat., Önk. saját bevételeiről, adósságot keletkeztető ügyletekről

22-2021. (II.18.) PM hat – Kerekharaszt tagként történtő felvétel kérése SZEGYI felé

14-2021. (II.10.) PM hat. – Kerekharaszt Községi Önk. 1132018. (IX.12.) számú Kt. hat. visszavonásáról

13-2021. (II.8.) PM hat – Herédi Közös Hivatal költségvetésének elfogadásáról

3-2021. (I.14.) PM hat. – Hatvani Rendőkapitányság beszámolója (2019.) melléklettel

2-2021. (I.6.) PM hat. Orvosi Ügyelettel szerz. módosítás

1-2021. (I.6.) PM határozat – FKKN – új ügyvezető megválasztásáról és társasági szerződés módosításáról

91-2020. (XII.18.) PM hat. – a képviselő-testület 2021. évi Munkaterve

89-2020. (XII.16.) PM hat. – hatvani 4. számú gyermekorvosi körzet feladat-ellátás helyettesítésével kapcsolatos döntés

88-2020.(XII.10.) Pm hat – Belső ellenőrzési terv 2021.

64-2020. (XI.27.) PM hat. – FKKN ügyvezetői tisztséggel kapcsolatos döntés

63-2020. (XI.24.) PM hat. 2021-2024. Stratégiai Ellenőrzési Tervről

62-2020. (XI.24.) PM hat. Vincent Auditor Kft. megbízásáról és a 2021. évi belső ellenőrzési tervről

81/2020. (XI.30.) határozat a Kerekharaszt Könyvtári, Információs és Közösségi hely valamint a Közösségi Színtér Házirendjéről

33/2020 (VI.9) határozat a NKM Energia Zrt-vel villamos energia adásvételéről kötendő szerződésről

30-2020. (VI.2.) Pm hat.- gyerekjóléti és gyeremkvédelmi beszámoló (2019.) elfogadása

29/2020.(V.27.) határozat a Magyar Falu Program „Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására” alprogramja keretében új eszközök/munkagépek beszerzésére, felújítására pályázat benyújtása.

28/2020.(V.25.) határozat a Magyar Posta Zrt.-vel kötendő bérleti szerződésről.

24/2020.(V.11.) határozata a Magyar Falu Program keretében „a Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás támogatására” pályázat benyújtásáról

21/2020.(IV.28)határozat a Magyar Falu Program keretében”Járdák építésének, felújításának anyagtámogatására” kivitelezésre Bereczki és Társa Kft. megbízása

20/2020.(IV.27)határozat a Magyar Falu Program keretében”Járdák építésének, felújításának anyagtámogatására” alprogram keretében pályázat benyújtásáról

KKÖ/267/10-2020/ HATÁROZAT AZ ÓVODAI ÜGYELETI GYERMEKFELÜGYELETRE VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSRÓL

6/2020.(IV,20.) Polgármesteri határozat
Kerekharaszt Község Önkormányzatának Gazdasági Programja 2019-2024

2/2020. (III.31.) határozat 2020. március 12-i képviselő-testületi ülésen hozott döntések megerősítéséről