88-2021 ÖR belső ellenőrzési éves jelentés elfogadása mellékletével együtt

86-2021. pm. hat Herédi Közös Önk. Hi. 2020. évi zárszámadása mellékleteivel

88/2021. (V.31.) PM határozat a 2020. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról

44-2021. (III.31.) PM hat. – Heves Megyei Vízmű Zrt-vel bérleti-üzemeltetési szerz.

39-2021. (III.29.) PM hat. – 4. sz. házigyeremokrov fa. ellátási szerz. mód.

37-2021. (III.19.) PM hat – MFP – út felújítás

31-2021. (III11.) PM hat. – Nemleges Közbeszerzési Terv 2021. év

30-2021. (III.11.) PM hat. – MFP Önk. Hivatal épület felújítás

29-2021. (III.11.) PM hat. – MFP – közösségszervező bértámogatás

27-2021. (III.11.) PM hat. – Csillagfény Óvoda Alapító Okirat módosításáról

88-2020.(XII.10.) Pm hat – Belső ellenőrzési terv 2021.

63-2020. (XI.24.) PM hat. 2021-2024. Stratégiai Ellenőrzési Tervről

62-2020. (XI.24.) PM hat. Vincent Auditor Kft. megbízásáról és a 2021. évi belső ellenőrzési tervről

81/2020. (XI.30.) határozat a Kerekharaszt Könyvtári, Információs és Közösségi hely valamint a Közösségi Színtér Házirendjéről

33/2020 (VI.9) határozat a NKM Energia Zrt-vel villamos energia adásvételéről kötendő szerződésről

29/2020.(V.27.) határozat a Magyar Falu Program „Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására” alprogramja keretében új eszközök/munkagépek beszerzésére, felújítására pályázat benyújtása.

28/2020.(V.25.) határozat a Magyar Posta Zrt.-vel kötendő bérleti szerződésről.

24/2020.(V.11.) határozata a Magyar Falu Program keretében “a Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás támogatására” pályázat benyújtásáról

21/2020.(IV.28)határozat a Magyar Falu Program keretében”Járdák építésének, felújításának anyagtámogatására” kivitelezésre Bereczki és Társa Kft. megbízása

20/2020.(IV.27)határozat a Magyar Falu Program keretében”Járdák építésének, felújításának anyagtámogatására” alprogram keretében pályázat benyújtásáról

KKÖ/267/10-2020/ HATÁROZAT AZ ÓVODAI ÜGYELETI GYERMEKFELÜGYELETRE VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSRÓL

6/2020.(IV,20.) Polgármesteri határozat
Kerekharaszt Község Önkormányzatának Gazdasági Programja 2019-2024

2/2020. (III.31.) határozat 2020. március 12-i képviselő-testületi ülésen hozott döntések megerősítéséről