Tisztelt Ügyfelünk!
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési törvény) 8. §-ának (1) bekezdése alapján az
ügyfél – törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet eltérő
rendelkezése hiányában – jogosult az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtt az ügyei
intézése során ügyintézési cselekményeit elektronikus úton végezni, nyilatkozatait
elektronikus úton megtenni. Fenti jogszabályi előírás alapján a Hatvani Közös Önkormányzati
Hivatal az E-ügyintézési törvény rendelkezéseinek az e-Papír szolgáltatás útján tesz eleget.
Az általános célú elektronikus kérelem űrlap (e-Papír) egy olyan szolgáltatás, mely a
regisztrált intézmények felé történő elektronikus, hitelesített levelezéshez, ügyindításhoz
használható. Alkalmazásával az ügyfél beadványát elektronikus úton továbbíthatja a hatóság
felé. A felületről csak abban az esetben lehet levelet küldeni, ha az intézmény csatlakozott az
e-Papír szolgáltatáshoz, illetve a felhasználó rendelkezik Ügyfélkapuval.
A díjmentesen igénybe vehető e-Papír szolgáltatás mind az állampolgárok, mind a hivatalok
számára speciális tudás, infrastruktúra vagy szoftverfejlesztés nélkül elérhető és igénybe
vehető. A papír alapú levelezésnek megfelelően egyszerűen szerkeszthető felületen tudja
továbbítani az ügyfél a hatóság, az eljáró intézmény virtuális postaládájába a beadványát.
Az elektronikus ügyintézés lépései:
1. Indítsa el a szolgáltatást a https://epapir.gov.hu/ oldalról, majd felhasználóneve és
jelszava megadásával (vagy az egyéb felajánlott módok egyikén) jelentkezzen be az
ügyfélkapun.
2. Bejelentkezést követően a felületen „Új levél írása” címszóval megjelenik egy új
levélpapír.
3. A „Témacsoport” és az „Ügytípus” kiválasztását követően a „Címzett”
„Kerekharaszt Község Önkormányzata” kiválasztásával, s a további mezők
kitöltésével a szabadszöveg szerkeszthetővé válik, mely mezőben megírhatja, hogy
milyen okból fordul a hivatalhoz. Ezt követően dokumentumokat is csatolhat
megkereséséhez.
4. Kérjük, hogy amennyiben adott, jogszabály által meghatározott tartalmú és formájú
nyomtatvány használatához kötött ügyet (pl.: behajtási engedély kérelem, temetési
támogatás kérelem, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kérelem, stb.) kíván
intézni, úgy az ügytípusról tájékozódjon honlapunkon a
https://hatvan.hu/ugyintezes/ugyleirasok_nyomtatvanyok/ menüpont, vagy a
http://www.kerekharaszt.hu/adouegyek menüpont alatt.
5. Az adott ügytípusnál található nyomtatványt kérjük, töltse le, majd értelemszerűen
töltse ki. Amennyiben dokumentumhitelesítési aláírással nem rendelkezik,
kinyomtatást követően a saját kezűleg aláírt példányt a mellékletekkel együtt
szkennelje be. A kitöltött nyomtatványokat – például .pdf kiterjesztésű
dokumentumként – az e-Papír kérelemhez „a tovább a csatolmányhoz” gombra
kattintva mellékletként csatolja.
6. Amennyiben a levél valamennyi mezője kitöltésre kerül, a kitöltött
formanyomtatványok és mellékletek a kérelemhez csatolva lettek, úgy a „tovább a
véglegesítéshez”, majd a „küldés” gombra kattintva küldje el kérelmét.
7. A kérelem elküldéséről „Feladási igazolás” tárgyszóval egy üzenetet fog kapni
postafiókjába.

8. A küldeményeket a hivatalunk a Hivatali Kapuján fogadja. Amennyiben elektronikus
beadványát a Hivatal illetékese megnyitja, úgy erről egy újabb tájékoztató levelet
(letöltési igazolást) fog kapni.
9. Amennyiben a megnyitásról 3 napon belül rendszerértesítést (letöltési igazolást) nem
kap, úgy kérjük, az adott téma ügyintézőjével mielőbb vegye fel a kapcsolatot.