augusztus 16, 2010 Hírek Nincs hozzászólás

Kerekharaszt község Helyi Választási Irodája a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásról szóló 2010. évi L. törvényalapján a alábbiakról tájékoztatja a szavazókat:
– 4. § c) pontja alapján Kerekharaszt községben a megválasztható képviselők száma 6 fő.

Kerekharaszt lakosság száma: 2010. január 1-jén 1022 fő,
névjegyzéken szereplő választópolgárok száma: 803 fő

9. § (1) bekezdése alapján „Egyéni, listás illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak leg-alább 1 %-a jelöltnek ajánlott.”

9 db érvényes ajánlószelvény szükséges az ajánláshoz.

9. § (3) bekezdése alapján „Polgármester jelölt az, akit a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3 %-a jelöltnek ajánlott.”

27 db érvényes ajánlószelvény szükséges az ajánláshoz.

Az ajánlószelvényeket 2010. szeptember 3-án 16,00 óráig lehet leadni.

A névjegyzék közszemlére tétele a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2010. augusztus 18-tól 22-ig.
A névjegyzékből való kihagyás miatt kifogást lehet benyújtani a HVI vezetőjéhez a névjegyzék közszemlére történő időtartama alatt.

Igazolást kérni ajánlott levélben legkésőbb 2010. szeptember 28-ig, személyesen, vagy meghatalmazott útján 2010. október 1-jén 16,00 óráig lehet kérni és kiadni.
Az a választópolgár, aki 2010. június 16-ig tartózkodási helyet létesített, a lakcím szerint illetékes HVI vezetőjétől igazolást kérhet, és az igazolással bejelentett tartózkodási helyén szavazhat.

Pethőné Nagy Ilona
HVI vezető

Written by admin.kerekharaszt