Széchenyi2020

ÉMO 7

Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 7.

Üdvözöljük az „Észak- Magyarországi szennyvízelvezetési és- kezelési fejlesztés 7. (ÉMO 7.)” című projekt oldalán. Honlapunkon aktuális információkat tudhat meg a beruházásról.

Projektinformációk


Kedvezményezett neve: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.
A projekt címe: Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 7. (ÉMO 7)
A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.2-15-2016-00081
A szerződött támogatás összege: 9 972 240 172 Ft
A támogatás mértéke %-ban: 88.416845 %
A projekt tervezett befejezésének dátuma: 2021.03.01.

A projekt bemutatása

A projekt megvalósításának helye Magyarország:

  • Bátonyterenye szennyvízelvezetési agglomeráció
  • Boldog szennyvízelvezetési agglomeráció
  • Dunakeszi szennyvízelvezetési agglomeráció
  • Heréd szennyvízelvezetési agglomeráció
  • Jobbágyi szennyvízelvezetési agglomeráció
  • Verseg szennyvízelvezetési agglomeráció
  • Hatvan szennyvízelvezetési agglomeráció
  • Salgótarján szennyvízelvezetési agglomeráció
  • Telki szennyvízelvezetési agglomeráció

A projekt megvalósításának elsődleges célja, hogy a fejlesztésben résztvevő települések szennyvizeinek ártalommentes elhelyezését hosszútávon megoldja, ezzel a talajvíz szennyezésének, a sérülékeny ivóvízbázisok veszélyeztetésének megszüntetését, valamint a környező felszíni és felszín alatti vízminőség védelmét szolgálja.

Az Önkormányzatok számára a szennyvíztisztítás korszerűsítése és fejlesztése elengedhetetlen feltétele a további településfejlesztési elképzelések megvalósításának. A települési környezet minőségének javítása és a felzárkózás lehetősége is indokolják a fejlesztések szükségességét.

Fontos gyakorlati cél, hogy a projekt ösztönözze a szennyvízközmű szolgáltatás minél nagyobb arányú igénybe vételét.

A projekt valamennyi környezeti, esélyegyenlőségi jogszabálynak megfelel, és nincs hatása az energiafelhasználásra, a projekt környezetének ökológiai állapotára, a vizek állapotára és a klímaváltozásra.

A szakszerű tisztítás révén a környezetterhelés csökkentése és egészségesebb lakókörnyezet valósulhat meg. A projekt a megvalósításával hozzájárul Magyarország derogációs kötelezettségének teljesítéséhez.

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Kerekharaszt Község Önkormányzatának közigazgatási területe.

A projekt a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm.rendelet 5. sz.táblázatában szerepel Kerekharaszt Község csatornahálózat bővítése feladattal érintett. A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti szennyvíz-agglomerációs besorolást követi.

A projekt Kerekharaszt szennyvízcsatorna hálózat építése vonatkozásában védett természeti és kulturális értékeket nem érint.

Fejlesztési célok

A Hatvani szennyvízelvezetési agglomerációhoz tartozó települések közül (Hatvan, Lőrinci, Zagyvaszántó, Apc, Ecséd, Szücsi, Kerekharaszt) csak Kerekharaszt településen nem üzemel szennyvízközmű. A településen az egyéb közművek rendelkezésre állnak.

A közintézmények és lakóházak szennyvizei közműpótló műtárgyakban kerülnek elhelyezésre, melyek jelentős része nem szakszerűen szigetelt, vélhetően szikkasztóként működik. A talajba jutó szennyvíz jelentősen károsítja a talajvizet, valamint az onnan táplált rétegvizet egyaránt. A káros folyamat további hatásaként a felszíni vízfolyások vize is fertőződik.

A fejlesztési területen 328 db lakás található továbbá 8 intézményi és 25 db egyéb gazdálkodói ingatlan. A települési ingatlanok 100 %-a részére elérhető az ivóvíz szolgáltatás. A rákötés arány szintén 100 % - os mértékű.

Szennyvíz gyűjtőhálózat hiányában az egyetlen szennyvízgyűjtési lehetőség a tengelyen történő szállítás. Az ellátni tervezet 361 db ingatlan mindegyike derítővel rendelkezik, jelentős része feltételezhetően nem felel meg a vízzárósági követelményeknek.

Ipari fogyasztó, illetve kibocsátó nincs és szezonális lakossággal sem számolunk.

Szennyvíztisztító telep

Hatvan városban a 1990-es évek második felében létesült a szennyvíztisztító telep, melynek bővítésére 2007 évben került sor.

Műszaki szükségszerűség

A beruházás célja, hogy a Kerekharaszt településen keletkező kommunális szennyvíz közműhálózaton kerüljön elvezetésre a hatvani szennyvíztisztító telepre. Ez által csökkenjen a környezeti terhelés és a jobb higiénés helyzet kialakításával javuljon a lakosság életminősége.

Kerekharaszt településen a vízellátás 100 % -os mértékben kiépült, míg a szennyvízelvezetés nem megoldott. Az agglomerációhoz tartozó többi településen a közműves szennyvízelvezetés és a tisztítás biztosított. Ezért további cél a közműellátottság kiegyenlítettségének felszámolása, a közműves szennyvízcsatorna hálózat teljes belterületen történő kiépítése és a keletkező szennyvizek szállítóvezetéken történő bejuttatása a hatvani szennyvíztisztító telepre.

A projekt megvalósítása során fejlődik az infrastruktúra, amely pozitívan hat a település gazdasági életére, növeli az egyes ingatlanok értékét és a lakosság környezeti biztonsága is megteremtődik.

Szennyvízgyűjtő-hálózat

A projekt célja, hogy Kerekharaszt településen minden gazdaságosan ellátható, ivóvíz bekötéssel rendelkező ingatlan ellátásra kerüljön a szennyvízcsatorna hálózattal.

A közüzemi ivóvízellátás kiépülésével párhuzamosan az itt élő állandó lakosság igénye is megjelent a keletkező kommunális szennyvizek szakszerű elvezetése és tisztítása iránt a jelenlegi szennyvíztárolókban való elhelyezéssel szemben. A projekt megvalósítását követően a település valamennyi ingatlana ellátásra kerül, így a településen 100 % -os mértékű ellátottság valósul meg.

Kerekharaszt szennyvízcsatorna hálózatának kiépítésével és a keletkező szennyvizek hatvani szennyvíztisztító telepre történő beszállításával az agglomerációnak nem marad fejlesztési kötelezettsége.

Események


Lakossági fórum

×
modal image