Kerekharaszt földrajzi elhelyezkedése és történelmének jelentős momentumai alapján készült el a település címere A felhasznált formák, mázak és színek, valamint az alkalmazott címerképek heraldikailag helyesen, összeállításukban konzervatívan, megjelenítésükben pedig modern formákat követve alkotnak olyan egészet, amely egyrészt hűen kifejezi a település fontosabb jellemzőit, másrészt pedig megjelenésével, jelentéstartalmával elősegíti a lokálpatriotizmus erősödését, a lakosság kötődését saját településéhez, Kerekharaszthoz.

Négy hullámból álló ezüst hullámvonallal középen hasított, a középvonaltól lefelé kissé kerekített talpú háromszögpajzs. Az ezüst hullám a település közeli vízfolyásokat jelképezi, a Kartal-völgyi patakot és a Zagyvát, amely utóbbi, Újhatvan létrejötte és a szabályozás előtt a Hatvan felőli természetes határa lehetett a ma Kerekharaszthoz tartozó településterületnek. A pajzs jobb oldalában, kék mezőben heggyel felfelé álló, egyenes, a penge alsó hatodában a markolat felé enyhén keskenyedő pengéjű lovagi kard található. A kard markolata aranyszínű, egyenes, arany markolatgombbal záródó, keresztvasa enyhén ível a penge irányában, két végén szintén egy-egy arany színű gombbal.  Az ezüst mázzal borított penge egyenes záródású hegyben végződik, amely a teljes pengehossz utolsó hatodát foglalja el. Ez a kard kettős szimbólum. Egyrészt az Árpád-korban a hadi út védelmét ellátó, Varsányon lakó, és katonai szerepet betöltő lakosságra emlékeztet, másrészt pedig azokra a birtokosokra, akik a Horthy-korszakban itt kaptak vitézi telket. A pajzs bal oldalán zöld mezőben öt stilizált, összefűzött, aranyszínű búzaszál, amely a település mezőgazdasági jellegét, a termőfölddel való szoros kapcsolatát hivatott szimbolizálni.