május 27, 2013 Hírek Nincs hozzászólás

Kerekharaszti Csillagfény Óvoda a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Kerekharaszti Csillagfény Óvoda dajka munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Heves megye, 3009 Kerekharaszt, Kerekharaszti utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok
: Dajkai feladatok ellátása

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • 8 Általános, dajkai szakképesítés,
  • Magyar állampolgár, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Középfokú képesítés, dajkai szakképesítés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló okiratok, szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2013. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. június 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Skucziné Birinyi Mária nyújt, a 37/342-482 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Kerekharaszti Csillagfény Óvoda címére történő megküldésével (3009 Kerekharaszt, Kerekharaszti utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: közigállás/235-2/201 , valamint a munkakör megnevezését: dajka.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Kerekharaszti Csillagfény Óvoda vezetője látja el. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 235-2/2013, valamint a munkakör megnevezését: dajka

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. június 30.

Written by admin.kerekharaszt