július 17, 2011 Hírek Nincs hozzászólás

Kerekharaszt Község Önkormányzati Képviselő-testülete a jegyző álláshelyre pályázatot ír ki az alábbiak szerint: Kerekharaszt Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet jegyzői álláshely betöltésére
Betöltendő munkakör: Kerekharaszt Község Jegyzője
Ellátandó feladatok: A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. Tv. 36.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatok.

A pályázat beadásának feltételei:

 • Igazgatásszervezői, vagy állam-és jogtudományi doktori képesítés,
 • Jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság Elnöksége által teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített-tudományos fokozat alapján adott- mentesítés
 • Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Legalább kétéves közigazgatási gyakorlat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felhasználói szintű MS/Windows NT/ 2000/XP , MS Office ismerete
 • ECDL vizsga
 • B kategóriás jogosítvány

A pályázathoz csatolni kell:

 • Részletes szakmai önéletrajz
 • Iskolai végzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt
 • Munkakör betöltéséhez kapcsolódó szakmai programot
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyag tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában részt vevők általi megismeréshez hozzájárul, illetve a pályázó személyét érintő tárgyalás nyílt vagy zárt ülésen történjen.

Közszolgálati jogviszony időtartama: A kinevezés határozatlan időre szól, 6 hónapos próbaidő kikötéssel.
A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidőben
A munkavégzés helye: 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2.
Illetmény és egyéb juttatások: A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Tv. alapján

A pályázat benyújtásának határideje 2011. július 29. 12.00 óra
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. augusztus 31. ( a pályázatot a képviselő-testület bírálja el)

A munkakör betöltésének időpontja 2011. szeptember 01.
A pályázatot zárt borítékban Kerekharaszt Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala (3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2.) címére kell egy példányban eljuttatni. A borítékra rá kell írni: „ Jegyzői pályázat „
A pályázattal kapcsolatos bővebb információ a 37/541-434-es telefonszámon kérhető.

Written by admin.kerekharaszt