február 24, 2020 Hírek Nincs hozzászólás

Tisztelt Kerekharasztiak

 Tájékoztatást szeretnénk adni a Közös Önkormányzati Hivatalok működéséről, a törvényi előírásokról valamint a Közös Hivatalok működésének hatásairól a település életében.

Kerekharaszt Község 2006-tól önálló település, saját önkormányzattal, saját döntéshozó Képviselő-testülettel és saját költségvetéssel rendelkezik. Mint település nem tartozik senkihez, ÖNÁLLÓ. Eddig sem tartozott Hatvanhoz, ezután sem fog egy településhez sem tartozni!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv) 85.§ (1) értelmében 2013-tól a 2000 fő alatti településeknek kötelező volt a Közös Önkormányzati Hivatalok létrehozása. A közös hivatalok létrehozására valamint megszüntetésére a Mötv. 85. § (3) bekezdése alapján az általános önkormányzati választásokat követő hatvan napon belül van lehetőség és a választásokat követő év január 1-én lép hatályba.

A Közös Önkormányzati Hivatal azt jelenti, hogy maga a hivatal működtetése történik közös hivatali formában. A jegyző, aljegyző és a hivatali dolgozók a Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói, akik egy jól meghatározott hivatali rend szerint végzik az adott település önkormányzatának és lakóinak ügyintézését.

Hatvan Város Önkormányzata és Kerekharaszt Község Önkormányzata a                      Mötv.85.§(1) bekezdése alapján 2013. március1. napjától határozatlan időre közös önkormányzati hivatalt hozott   létre Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal elnevezéssel (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2., Ügyfélszolgálat, 3009 Kerekharaszt, Bimbó u.2).

A Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez a központi költségvetés állami támogatást biztosított, amelyek 2013 és 2014-es években elegendőek voltak a közös hivatal működtetéséhez. 2015 évben a finanszírozás módjának megváltoztatására került sor. A finanszírozás mértékét az adóerőképesség vagyis az adóbevételek összege alapján állapították meg és az állami támogatás összegére a székhely önkormányzat, Hatvan Város Önkormányzata volt jogosult. Kerekharaszt adóbevétele Hatvan Város adóbevételéhez viszonyítva sokkal kevesebb, ezt az állami finanszírozás nem vette figyelembe, csak a hatvani adóbevételt. Ezért Hatvan városától magas adóerőképessége miatt megvonták az állami támogatást, így Kerekharaszt Község Önkormányzatának a közös hivatal működtetéséhez hozzájárulást kellett fizetnie. Ez Kerekharaszt számára nem volt előnyös.

Központi állami támogatás hiányában Kerekharaszt Község Önkormányzata az alábbi összegekkel járult hozzá a Hatvani Közös Hivatal működéséhez:

–   2015: 7.640.000 Ft.

–   2016: 7.138.000 Ft.

–   2017: 7.138.000 Ft.

2018: felülvizsgáltuk a Kerekharaszti Ügyfélszolgálat működését, csökkentettük az ügyfélszolgálaton dolgozók létszámát, bővült a Hatvanban történő ügyintézések száma (pl. szociális és igazgatási ügyek, adóügyek, anyakönyvi ügyintézés) ezért 3.600.000 Ft.

–   2019: a csökkentett ügyfélszolgálaton dolgozó létszám és hatvani ügyintézések mellett 4.000.000 Ft.

A 2019. október 13-án megtartott önkormányzati választásokat követően a 2019-2024 új választási ciklus kezdetén, 2019. december 12-ig meghozott döntéssel lehetőségünk volt másik közös önkormányzati hivatalhoz csatlakozni. A Képviselő-testület tagjaival történt előzetes egyeztetésnek megfelelően költségvetési számításokat végeztünk arra az esetre, amennyiben Kerekharaszt település a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalból kiválna és a kisebb lakosságszámú, kisebb adóerőképességgel rendelkező Herédi Közös Önkormányzati Hivatallal hozna létre közös hivatalt 2020.01.01-től.

Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 124/2019. (XI. 25.) számú határozatával arról döntött, hogy 2020. január 1-jétől kezdődően csatlakozik a Herédi Közös Önkormányzati Hivatalhoz (székhelye: 3011 Heréd, Rákóczi Ferenc út 39., Kirendeltség Kerekharaszt, Bimbó u. 2) és ki kíván válni a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalból.

Heréd Község Önkormányzata és Nagykökényes Község Önkormányzata hozzájárult ahhoz, hogy Kerekharaszt Község Önkormányzatával, azaz a három önkormányzat közösen működtesse a Herédi Közös Önkormányzati Hivatalt.

A Herédi Közös Önkormányzati Hivatalt megillető állami támogatásnak köszönhetően, amely Kerekharaszt számára is kedvező, 2020-ban Kerekharaszt Község Önkormányzata a korábbi évek több millió forintos hozzájárulása helyett mindössze 1.171.000 Ft-al járul hozzá a Herédi Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez.

A megemelkedett állami támogatás lehetővé teszi, hogy a Kerekharaszti Kirendeltség létszámát 2020. március 1-től 1 fő aljegyzővel bővítsük. Az aljegyző biztosítja a folyamatos ügyintézést és szakmai segítséget, amellett, hogy ellátja az igazgatási feladatokat, szükség szerint helyettesíti a három település jegyzőjét is.

A kerekharaszti lakosok számára minden ügyintézés helyben Kerekharaszton történik (pl. szociális és igazgatási  ügyek, Hatvan kártya igénylés, adóügyek, anyakönyvi ügyintézés) nem kell átjárnia senkinek sem Heréd településre.

A Kerekharaszti Kirendeltség ügyfélfogadási rendje:

Hétfő: 7.30-tól – 15.30-ig                   Kedd: nincs ügyfélfogadás

Szerda: 7.30-tól – 15.30-ig                 Csütörtök: nincs ügyfélfogadás

Péntek: 7.30-tól – 13.30-ig

Dr. Farkas Andrea Jegyző Asszony minden hét csütörtöki napján 14,00 órától 16,00 óráig tart ügyfélfogadást.

Kerekharaszt Község Önkormányzata

Written by admin.kerekharaszt