november 13, 2014 Hírek Nincs hozzászólás

Tájékoztatom Önt, hogy Kerekharaszt Község Önkormányzata a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. IX. 25.) számú BM rendelet szerint 39 m3 tűzifa támogatásban részesült.

A tűzifa támogatást Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2006. (XII.20.) számú rendeletében meghatározott feltételek szerint, Kerekharaszt Község Önkormányzatának Szociális és Ellenőrző Bizottsága fogja megállapítani.

A támogatás megállapításánál az alábbi egy főre jutó havi jövedelemhatárokat kell figyelembe venni:

  • egyedül élő esetében 114.000,-Ft/fő
  • nem egyedül élő, illetve kiskorú gyermeket nevelő családok esetében 42.750,-Ft/fő
  • gyermekét egyedül nevelő, három vagy több gyermeket nevelő, tartósan beteg gyermeket nevelő család esetében 42.750,-Ft/fő
  • ha családban az egyik személy nyugellátásban részesül 42.750,-Ft/fő.

Amennyiben fával fűt, és családjának jövedelme a fenti értékhatárnak megfelel,  a támogatáshoz szükséges nyomtatványt a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Kerekharaszti Ügyfélszolgálatán kérhet. A nyomtatványt valamint a szükséges jövedelmet igazoló dokumentumok leadási határideje : 2014. november 21.
A bizottság ezen időpont után dönt a beadott kérelmekről. A döntésről az érintetteket írásban értesítjük.

Kerekharaszt, 2014. november 13.

Tisztelettel:

Pál Ferencné
Szociális és Ellenőrző Bizottság Elnöke

Written by admin.kerekharaszt