február 5, 2014 Hírek Nincs hozzászólás

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben eljárva Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülését 2014. február 11-én (kedden) 16.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Községháza tanácsterme.

NAPIREND

NYÍLT ÜLÉS:

1. Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság megválasztásáról
Előterjesztő, előadó: dr. Szikszai Márta jegyző

2. Előterjesztés Kerekharaszt Község Önkormányzatánál karbantartói álláshely létesítéséről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

3. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról
(RENDELET – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

4. Előterjesztés Kerekharaszt Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségéről
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

5. Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás és a társulás által fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2014. évi költségvetésének elfogadásáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

6. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Tár-sulás 2014. évi költségvetésének tervezéséről
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

7. Előterjesztés a Kerekharaszti Nyugdíjas Klub részére támogatás nyújtásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

8. Előterjesztés a Polgárvédelmi és Bűnmegelőzési Önvédelmi Egyesület részére támogatás nyújtásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

9. Előterjesztés a méhnyakrák elleni védőoltásról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

10. Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló 19/2013. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
(RENDELET – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

11. Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szó-ló 4/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
(RENDELET – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

12. Előterjesztés iskolai gyermekétkeztetéshez történő hozzájárulásról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
Előterjesztő, előadó a 2-12. napirendi pontig: Szabó Ádám polgármester

13. Egyebek

Kerekharaszt, 2014. február 5.

Szabó Ádám
polgármester

Written by admin.kerekharaszt