december 6, 2013 Hírek Nincs hozzászólás

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben eljárva Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülését 2013. december 11-én (szerdán) 16.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Községháza tanácsterme.

Napirend előtt:
Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
Előterjesztő, előadó: Szabó Ádám polgármester

NAPIREND

NYÍLT ÜLÉS:

1. Előterjesztés a képviselő-testület 2014. évi munkatervének elfogadásáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

2. Előterjesztés az intézményi élelmezési nyersanyagköltségekről és térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
(RENDELET – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

3. Előterjesztés a temetőkről és a temetkezésről szóló 5/2008. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
(RENDELET – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

4. Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás társulási megállapodásának módosításáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

5. Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról
(RENDELET – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

6. Előterjesztés a szociális étkeztetési feladat ellátásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

7. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társu-lás társulási megállapodásának módosításáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

8. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

9. Előterjesztés a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási feladatok ellátá-sáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

10. Előterjesztés hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatok ellátásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

11. Előterjesztés játszótéri eszközök karbantartásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

Előterjesztő, előadó az 1-11. napirendi pontig: Szabó Ádám polgármester

12. Egyebek

Kerekharaszt, 2013. december 6.

Szabó Ádám
polgármester

Written by admin.kerekharaszt