április 14, 2010 Egyéb Nincs hozzászólás

Kerekharaszti Óvodásokért Alapítvány
Az alapítvány székhelye: 3009 Kerekharaszt, Kerekharaszti út 2.
Az alapítvány alapítása: 2002. október 10.
Cégbíróság nyilvántartásba vette: 2002. 11.25.
Típusa: Közhasznú szervezet
Adószáma: 18585423-1-10
Bankszámla száma: 11739054-20129910
Alapítói vagyon: 40.000.- /dolgozók létrehozásával/
Telefon/fax: 37/345-249
Mail: postmaster@kerekharasztiovoda.t-online.hu
SZERVEZET TEVÉKENYSÉGE:
FŐ TEVÉKENYSÉGE: Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
TOVÁBBI TEVÉKENYSÉGEK: gyermek és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet
SZERVEZET CÉLJAI: Az óvodánkba járó gyermekek nevelési feltételeinek javítása, különös tekintettel a testi nevelésre és a környezet értékeinek megóvására.
A választott helyi nevelési programunk tevékenységeihez kapcsolódó, képességeket fejlesztő eszközök folyamatos bővítése, működési feltételeinek javítása.
Az óvoda mentálhigiéniai és egészségügyi feltételeinek javítása, fejlesztése.
A nevelő-oktató tevékenységet végzők szakmai továbbképzéseinek támogatása.
Hátrányos helyzetű gyermekek óvoda által szervezett programokban való részvételének segítése.

Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési –és Önvédelmi Egyesület
Az egyesület székhelye: 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2.
Az egyesület alapítása: 2008. augusztus 30.
Cégbíróság nyilvántartásba vette: 2008. október 14.
Típusa: Közhasznú Szervezet
Adószáma: 18592285-1-10
Bankszámla száma: 10403538-50514853-57511000
Telefon/fax: 37/541-433
Mail: postmaster@kerekharaszt.t-online.hu
SZERVEZET TEVÉKENYSÉGE:
FŐ TEVÉKENYSÉGEK: Bűnmegelőzési tevékenység
TOVÁBBI TEVÉKENYSÉGEK:
a közrend és közlekedésbiztonság védelme,
a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
a gyermek- és ifjúságvédelem,
a környezetvédelem,
bűnmegelőzés és az áldozatvédelem
SZERVEZET CÉLJAI:
1.A működési területen található közösségi és személye tulajdon társadalmi tevékenység keretében való fokozott védelme, az ezeket károsító jogsértések megelőzése.
2.Bűn- és baleset-megelőzés, a bűnalkalmak korlátozása, és a közbiztonság javítása, a lakosság, a bűnüldöző, valamint a rendvédelmi szervek közötti együttműködés fenntartása, és a bizalmi elven alapuló együttműködés erősítése.
3.A környezetvédelem, a gyermek- és ifjúságvédelem érdekében önkéntes tevékenységet fejt ki a társszervekkel, szervezetekkel és más társadalmi szervezetekkel együttműködve.
4.Vagyonvédelmi feladatok ellátása a lakosság biztonságérzetének növelése érdekében, nyugalmának biztosítását szem előtt tartva.
5.A rendőri-rendvédelmi, valamint az egyéb, polgári védelmi szervekkel való összehangolt munka előmozdítása, valamint a kerületi önkormányzattal kapcsolatos feladatok végrehajtásának elősegítése.

Alapszabálya

Magyar Rákellenes Liga Kerekharaszti Alapszervezete
Elnök: Luklider Jánosné – Kerekharaszt, Csillag utca 9 Tel.: +36-70-2392642
E-mail: janika9660@citromail.hu
Honlap: www.rakliga.hu

Written by admin.kerekharaszt