július 22, 2011 Hírek Nincs hozzászólás

Kerekharaszt Község Önkormányzata pályázatot hirdet óvodapedagógusi álláshely betöltésére.

1. Pályázatot meghirdető szerv: Kerekharaszt Község Önkormányzata (3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2..)
2. Meghirdetett álláshely: óvodapedagógus (határozatlan időre)
3. Munkavégzés helye: Csillagfény Óvoda (3009 Kerekharaszt, Kerekharaszti út 2.
4. Képesítési és egyéb feltételek: Szakirányú főiskolai végzettség
5. Juttatások:, illetmény, pótlékok egyebek:

 • ÁEI: 2011. szeptember 1.
 • Pbhi: 2011. augusztus 15.
 • Pehi: a benyújtást követően azonnal
 • ill.: Kjt. szerint képesítési előírásoknak megfelelően
 • Próbaidő: 3 hónap
 • om: oklevél másolat
 • b: 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • f.: felvilágosítást lehet kérni a 37/541-434 (Polgármesteri Hivatalban Ambrus Zsuzsanna ügyintézőtől)
 • ön: szakmai önéletrajz
 • adatvédelmi nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati elbírálással összefüggő kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréshez.
 • A pályázathoz csatolni kell : szakképzettséget igazoló oklevél másolatát és szakmai önéletrajzot.
 • Pe.: Szabó Ádám polgármester
Written by admin.kerekharaszt