április 14, 2010 Hírek Nincs hozzászólás

A környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról
A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: rendelet) 10.  § (1) bekezdés alapján a környezeti zajt előidéző üzemi vagy szabadidős zajforrásra vonatkozóan a tevékenység megkezdése előtt az üzemeltető köteles – a 10. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével – környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni a környezetvédelmi hatóságtól.
A rendelet hatálybalépésekor működő üzemi vagy szabadidős zajforrások, melyek hatásterületén olyan zajtól védendő épület vagy terület van, amelyre a környezetvédelmi hatóság korábban nem állapított meg határértéket, illetve zajkibocsátási határértékkel rendelkező olyan üzemi és szabadidős zajforrások esetén, ahol védendő objektumok üdülőterületen, különleges területen helyezkednek el, a 10. § (1) bekezdésben foglalt zajkibocsátási határérték iránti kérelmet 2009. január 1. napjáig kellett benyújtani az üzemeltetőnek a környezetvédelmi hatósághoz.
A rendelet hatálya nem terjed ki többek között a közterületi rendezvényekre, a munkahelyi zaj- és rezgéshatásokra, a magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységre.
A zaj és rezgésvédelmi ügyekben az elsőfokú hatósági jogkört a kistérség székhelye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője gyakorolja az alábbi esetekben:
a)
– épületek építése,
– egyéb építmények építése,
– speciális szaképítés,
– gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása,
– nagykereskedelem,
– kiskereskedelem (kivéve gépjármű, motorkerékpár),
– szálláshely szolgáltatás,
– vendéglátás,
– reklám, piackutatás,
– építmény-üzemeltetés, zöldterület-kezelés,
– alkotó-, művészeti szórakoztató tevékenység,
– sport, szórakoztató, szabadidős tevékenység,
b) a védendő épületek védendő helyiségeinek belső terére előírt zajvédelmi követelmények teljesítésére vonatkozó ügyekben, valamint
c) a védendő épületek védendő helyiségeinek belső terére előírt rezgéskövetelmények teljesítésére vonatkozó ügyekben,
ca) valamennyi, az adott épületen belüli, illetve
cb) az adott épületen kívüli rezgésforrás okozta rezgésterhelés esetén az a) szerinti tevékenységeknél.
A vállalkozások a fenti kötelezettségeknek akként tehetnek eleget, hogy az  erre a célra szolgáló adatlapon (mely letölthető Hatvan Város Önkormányzata honlapjáról) bejelentik tevékenységüket és vállalkozásuk adatait.
Mivel a fenti kötelezettségnek még nagyon kevesen tettek eleget, felhívom a figyelmet arra, hogy azon vállalkozások, amelyek a zaj, rezgés elleni védelemmel kapcsolatos adatszolgáltatási, változásbejelentési kötelezettségüket nem teljesítik, bírsággal sújthatók.

Written by admin.kerekharaszt