november 26, 2013 Hírek Nincs hozzászólás

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben eljárva Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli ülését 2013. november 29-én (pénteken) 8.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Községháza tanácsterme.

NAPIREND

NYÍLT ÜLÉS:

1. Előterjesztés szociális étkeztetési feladat ellátásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

2. Előterjesztés a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázatra érkezett kérelem elbírálásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

Előterjesztő, előadó az 1-2. napirendi pontig: Szabó Ádám polgármester

Kerekharaszt, 2013. november 27.

Szabó Ádám
polgármester

Written by admin.kerekharaszt