április 14, 2010 Egyéb Nincs hozzászólás

Kerekharaszt Község Önkormányzatának módosított Közbeszerzési Terve 2009. évre
1./ Kerekharaszt Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának akadálymentesítése. A beruházás tervezett költsége: 15.765.654,- Ft. A beruházás áthúzódik 2010. évre.
A közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 5. § (3) és (4) bekezdése alapján:
„(3) A közbeszerzési terv előkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.
(4) A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő tovább a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.”

Written by admin.kerekharaszt