Köszöntjük a kedves szülőket!

Kérjük, figyelmesen olvassák el a Csillagfény Óvoda bemutatkozó sorait. Településünk egyetlen gyermekintézménye, családias környezetben, igényesen felszerelt csoportszobákkal várja a 3–7 éves óvodásokat.
Óvodánkban csoportonként két óvodapedagógus és egy dajka néni foglalkozik a gyermekekkel, kiegyensúlyozott légkörben, érzelmi biztonságot teremtve testi, –lelki és értelmi fejlesztésükhöz.
A kicsik egészséges táplálkozását óvodai konyhánk biztosítja. Így a napi tápanyag szükséglet 60%–át fedezi az óvoda szakszerűen összeállított étrendje.
További lehetőség a vendégebéd „szolgáltatás” (vásárlás) amely a családtagok, gyermekek otthoni étkezéséhez nyújthat segítséget.

Nevelési céljaink

– A családdal közösen, azt kiegészítve, szeretetben, érzelmi biztonságban neveljük a gyerekeket.

– Olyan gyermekeket szeretnénk nevelni, akiknek megfelelő önállósága van, ismeri saját értékeit, tud nevetni, örülni, csodálkozva felfedezni. Önmaguk és mások szeretetére és tiszteletére képesek környezetükben észreveszik a szépet és a csúnyát.

– Minden gyermeket önmagához képest fejlesztünk./Ebben a munkában segítségünkre van logopédus, fejlesztő pedagógus./

– A felnőtt – gyermek, gyermek – gyermek kapcsolatában a „bátorító nevelés” elveit érvényesítjük./Ezeket az elveket a szülőkkel is megismertetjük./

Mottónk:

„Tisztellek Téged, fontos vagy nekem, csakis Rád figyelek, segítek Neked, ha szükséged van a segítségemre”


Tevékenységeink

Legfontosabb tevékenységnek a játékot tekintjük, mely által sok – sok tapasztalatot, ismeretet szereznek a gyermekek környezetükről – tanulnak

A meghitt mese – kuckóban várjuk a gyermekeket minden nap a népmesék csodálatos birodalmával. Évszakhoz kötött mondókák, versek, népi–rigmusok teszik színessé tevékenységeinket.

Szűkebb és tágabb környezetük jelenségeit, változásait a gyermekek kis csoportokban ( 8 – 10 gyermek ) fedezik fel.Beszélgetünk a környezetünkben látható, található különböző formákról, nagyságbeli, mennyiségbeli jellemzőkről.

A zene – kuckó teret ad a zenei képességek kis csoportokban ( 4 – 5 gyermek) különböző hangszerekkel való gyakorlásához. A gyermekek közösen élik át a népi játékok, énekek, mondókák élményét.

A rajz – kuckóban minden nap biztosítjuk a gyermekek alkotó tevékenységének szabad önkifejezéséhez a változatos és jó minőségű eszközöket.

A gyermekek életkori sajátosságát figyelembe véve a minden napi mozgáshoz állandó teret biztosítunk a csoportszobákban.Az udvaron természetes anyagból készült, a kreatív mozgást biztosító játékok várják a gyermekeket.


Hagyományaink


Programjaink

OVI-GALÉRIA kiállításai évszakonként
ÉVSZAK KONCERT meghívott művészek és az óvodapedagógusok közreműködésével
NYÍLT NAPOK a szülőkkel előre egyeztetett időpontban
JÁTÉK DÉLELŐTT A MIKULÁSSAL

ANYÁK NAPJA

GYERMEKHÉT

KIRÁNDULÁSOK

CSALÁDI SPORT DÉLUTÁN


Szolgáltatásaink

SPECIÁLIS TORNA /tartás – járáshibák
Gyermek könyv, munkafüzet, kifestő, játék – kedvezményes, aktualitáshoz társított vásárlás, rendelés lehetősége
VENDÉGEBÉD –(pl. családtagoknak) értékesítés / óvoda konyhájáról /