Széchenyi2020

Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 7.


ÉMO 7 - KEHOP-2.2.2-15-2016-00081

Üdvözöljük az „Észak- Magyarországi szennyvízelvezetési és- kezelési fejlesztés 7. (ÉMO 7.)” című projekt oldalán. Honlapunkon aktuális információkat tudhat meg a beruházásról.


Projektinformációk

Kedvezményezett neve: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.
A projekt címe: Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 7. (ÉMO 7)
A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.2-15-2016-00081
A szerződött támogatás összege: 9 972 240 172 Ft
A támogatás mértéke %-ban: 88.416845 %
A projekt tervezett befejezésének dátuma: 2021.05.30.

A projekt bemutatása

A projekt megvalósításának helye Magyarország:

A projekt megvalósításának elsődleges célja, hogy a fejlesztésben résztvevő települések szennyvizeinek ártalommentes elhelyezését hosszútávon megoldja, ezzel a talajvíz szennyezésének, a sérülékeny ivóvízbázisok veszélyeztetésének megszüntetését, valamint a környező felszíni és felszín alatti vízminőség védelmét szolgálja.

Az Önkormányzatok számára a szennyvíztisztítás korszerűsítése és fejlesztése elengedhetetlen feltétele a további településfejlesztési elképzelések megvalósításának. A települési környezet minőségének javítása és a felzárkózás lehetősége is indokolják a fejlesztések szükségességét.

Fontos gyakorlati cél, hogy a projekt ösztönözze a szennyvízközmű szolgáltatás minél nagyobb arányú igénybe vételét.

A projekt valamennyi környezeti, esélyegyenlőségi jogszabálynak megfelel, és nincs hatása az energiafelhasználásra, a projekt környezetének ökológiai állapotára, a vizek állapotára és a klímaváltozásra.

A szakszerű tisztítás révén a környezetterhelés csökkentése és egészségesebb lakókörnyezet valósulhat meg. A projekt a megvalósításával hozzájárul Magyarország derogációs kötelezettségének teljesítéséhez.

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Kerekharaszt Község Önkormányzatának közigazgatási területe.

A projekt a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm.rendelet 5. sz.táblázatában szerepel Kerekharaszt Község csatornahálózat bővítése feladattal érintett. A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti szennyvíz-agglomerációs besorolást követi.

A projekt Kerekharaszt szennyvízcsatorna hálózat építése vonatkozásában védett természeti és kulturális értékeket nem érint.

Fejlesztési célok

A Hatvani szennyvízelvezetési agglomerációhoz tartozó települések közül (Hatvan, Lőrinci, Zagyvaszántó, Apc, Ecséd, Szücsi, Kerekharaszt) csak Kerekharaszt településen nem üzemel szennyvízközmű. A településen az egyéb közművek rendelkezésre állnak.

A közintézmények és lakóházak szennyvizei közműpótló műtárgyakban kerülnek elhelyezésre, melyek jelentős része nem szakszerűen szigetelt, vélhetően szikkasztóként működik. A talajba jutó szennyvíz jelentősen károsítja a talajvizet, valamint az onnan táplált rétegvizet egyaránt. A káros folyamat további hatásaként a felszíni vízfolyások vize is fertőződik.

A fejlesztési területen 328 db lakás található továbbá 8 intézményi és 25 db egyéb gazdálkodói ingatlan. A települési ingatlanok 100 %-a részére elérhető az ivóvíz szolgáltatás. A rákötés arány szintén 100 % - os mértékű.

Szennyvíz gyűjtőhálózat hiányában az egyetlen szennyvízgyűjtési lehetőség a tengelyen történő szállítás. Az ellátni tervezet 361 db ingatlan mindegyike derítővel rendelkezik, jelentős része feltételezhetően nem felel meg a vízzárósági követelményeknek.

Ipari fogyasztó, illetve kibocsátó nincs és szezonális lakossággal sem számolunk.

Szennyvíztisztító telep

Hatvan városban a 1990-es évek második felében létesült a szennyvíztisztító telep, melynek bővítésére 2007 évben került sor.

Műszaki szükségszerűség

A beruházás célja, hogy a Kerekharaszt településen keletkező kommunális szennyvíz közműhálózaton kerüljön elvezetésre a hatvani szennyvíztisztító telepre. Ez által csökkenjen a környezeti terhelés és a jobb higiénés helyzet kialakításával javuljon a lakosság életminősége.

Kerekharaszt településen a vízellátás 100 % -os mértékben kiépült, míg a szennyvízelvezetés nem megoldott. Az agglomerációhoz tartozó többi településen a közműves szennyvízelvezetés és a tisztítás biztosított. Ezért további cél a közműellátottság kiegyenlítettségének felszámolása, a közműves szennyvízcsatorna hálózat teljes belterületen történő kiépítése és a keletkező szennyvizek szállítóvezetéken történő bejuttatása a hatvani szennyvíztisztító telepre.

A projekt megvalósítása során fejlődik az infrastruktúra, amely pozitívan hat a település gazdasági életére, növeli az egyes ingatlanok értékét és a lakosság környezeti biztonsága is megteremtődik.

Szennyvízgyűjtő-hálózat

A projekt célja, hogy Kerekharaszt településen minden gazdaságosan ellátható, ivóvíz bekötéssel rendelkező ingatlan ellátásra kerüljön a szennyvízcsatorna hálózattal.

A közüzemi ivóvízellátás kiépülésével párhuzamosan az itt élő állandó lakosság igénye is megjelent a keletkező kommunális szennyvizek szakszerű elvezetése és tisztítása iránt a jelenlegi szennyvíztárolókban való elhelyezéssel szemben. A projekt megvalósítását követően a település valamennyi ingatlana ellátásra kerül, így a településen 100 % -os mértékű ellátottság valósul meg.

Kerekharaszt szennyvízcsatorna hálózatának kiépítésével és a keletkező szennyvizek hatvani szennyvíztisztító telepre történő beszállításával az agglomerációnak nem marad fejlesztési kötelezettsége.


Események

Lakossági fórum


Galéria

Kivitelezés

Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés

Lakossági fórum, 2019. április 24.

Lakossági fórum Lakossági fórum Lakossági fórum Lakossági fórum Lakossági fórum