Címlap Hírek Meghívó Képviselő-testületi ülésre

MEGHÍVÓ a helyi önkormányzatokról szóló – többször módosított – 1990. évi LXV. tv. 12.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva Kerekharaszt Község  Önkormányzati Képviselő-testületének ülését 2010. április 30-án (pénteken) 17.30 órára összehívom.

Az ülés helye: Községháza, Bimbó utca 2.

17.30 órától Közmeghallgatás

N a p i r e n d :

1./ Beszámoló  a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról

Előterjesztő és előadó: Szabó Ádám polgármester


2./ 2009, évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet tervezet tárgyalása

Előterjesztő és előadó: Szabó Ádám polgármester

3./ Előterjesztés a 2009. évi pénzmaradvány felhasználásáról

Előterjesztő és előadó: Szabó Ádám polgármester

4./ Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

Előterjesztő és előadó: Pethőné Nagy Ilona jegyző

5./ Beszámoló a 2009. évi gyermekjóléti feladatok ellátásáról

Előterjesztő és előadó: Pethőné Nagy Ilona jegyző

6./ Beszámoló a 2009. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Előterjesztő és előadó: Pethőné Nagy Ilona jegyző

7./ Előterjesztés a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető

juttatásokról és támogatásokról

Előterjesztő és előadó: Pethőné Nagy Ilona jegyző

8./ Előterjesztés a Helyi Építészi Szabályzat módosításáról

Előterjesztő és előadó: Szabó Ádám polgármester

9./ Előterjesztés közbeszerzés kiírására   

Előterjesztő és előadó: Pethőné Nagy Ilona jegyző

10./ Egyebek

Kerekharaszt, 2010. április 23.

Szabó Ádám

polgármester

 
Országos Orvosi Ügyelet Hatvan
Hatvan kártya

Hatvan kártya

Google PageRank
Google Page Rank
Sablonválasztó

Akadálymentes színséma

Képeslap küldés


Az akadálymentes honlap a :
A KEREKHARASZTI POLGÁRMESTERI HIVATAL KOMPLEX AKADÁLYMENTESÍTÉSE
PROJEKT keretében készült:
ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM ÉMOP-2009-4.2.2.-09-0079 KÓDSZÁMÚ,
AZ „EGYENLŐ ESÉLYŰ HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZOLGÁLTATÁSOKHOZ” CÍMŰ PÁLYÁZATA támogatásával.

Kedvezményezett neve és elérhetősége :

Kerekharaszt Polgármesteri Hivatal

3009 Kerekharaszt Bimbó utca 2.
Tel: 37/541-434 Fax: 37/541-433
e-mail: hivatal@kerekharaszt.hu
web: www.kerekharaszt.hu