Címlap Hírek Tisztelt kerekharaszti lakos!

Tájékoztatom Önt, hogy Kerekharaszt Község Önkormányzata a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. IX. 25.) számú BM rendelet szerint 39 m3 tűzifa támogatásban részesült.

A tűzifa támogatást Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2006. (XII.20.) számú rendeletében meghatározott feltételek szerint, Kerekharaszt Község Önkormányzatának Szociális és Ellenőrző Bizottsága fogja megállapítani.

A támogatás megállapításánál az alábbi egy főre jutó havi jövedelemhatárokat kell figyelembe venni:

  • egyedül élő esetében 114.000,-Ft/fő
  • nem egyedül élő, illetve kiskorú gyermeket nevelő családok esetében 42.750,-Ft/fő
  • gyermekét egyedül nevelő, három vagy több gyermeket nevelő, tartósan beteg gyermeket nevelő család esetében 42.750,-Ft/fő
  • ha családban az egyik személy nyugellátásban részesül 42.750,-Ft/fő.

Amennyiben fával fűt, és családjának jövedelme a fenti értékhatárnak megfelel,  a támogatáshoz szükséges nyomtatványt a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Kerekharaszti Ügyfélszolgálatán kérhet. A nyomtatványt valamint a szükséges jövedelmet igazoló dokumentumok leadási határideje : 2014. november 21.
A bizottság ezen időpont után dönt a beadott kérelmekről. A döntésről az érintetteket írásban értesítjük.

Kerekharaszt, 2014. november 13.

Tisztelettel:

Pál Ferencné
Szociális és Ellenőrző Bizottság Elnöke

 
Országos Orvosi Ügyelet Hatvan
Hatvan kártya

Hatvan kártya

Google PageRank
Google Page Rank
Sablonválasztó

Akadálymentes színséma

Képeslap küldés


Az akadálymentes honlap a :
A KEREKHARASZTI POLGÁRMESTERI HIVATAL KOMPLEX AKADÁLYMENTESÍTÉSE
PROJEKT keretében készült:
ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM ÉMOP-2009-4.2.2.-09-0079 KÓDSZÁMÚ,
AZ „EGYENLŐ ESÉLYŰ HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZOLGÁLTATÁSOKHOZ” CÍMŰ PÁLYÁZATA támogatásával.

Kedvezményezett neve és elérhetősége :

Kerekharaszt Polgármesteri Hivatal

3009 Kerekharaszt Bimbó utca 2.
Tel: 37/541-434 Fax: 37/541-433
e-mail: hivatal@kerekharaszt.hu
web: www.kerekharaszt.hu