Címlap Hírek Meghívó Képviselő-testületi ülésre

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben eljárva Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülését 2013. december 11-én (szerdán) 16.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Községháza tanácsterme.

Napirend előtt:
Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
Előterjesztő, előadó: Szabó Ádám polgármester

NAPIREND

NYÍLT ÜLÉS:

1. Előterjesztés a képviselő-testület 2014. évi munkatervének elfogadásáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

2. Előterjesztés az intézményi élelmezési nyersanyagköltségekről és térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
(RENDELET – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

3. Előterjesztés a temetőkről és a temetkezésről szóló 5/2008. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
(RENDELET – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

4. Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás társulási megállapodásának módosításáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

5. Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról
(RENDELET – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

6. Előterjesztés a szociális étkeztetési feladat ellátásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

7. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társu-lás társulási megállapodásának módosításáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

8. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

9. Előterjesztés a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási feladatok ellátá-sáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

10. Előterjesztés hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatok ellátásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

11. Előterjesztés játszótéri eszközök karbantartásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

Előterjesztő, előadó az 1-11. napirendi pontig: Szabó Ádám polgármester

12. Egyebek

Kerekharaszt, 2013. december 6.

Szabó Ádám
polgármester

 
Országos Orvosi Ügyelet Hatvan
Hatvan kártya

Hatvan kártya

Google PageRank
Google Page Rank
Sablonválasztó

Akadálymentes színséma

Képeslap küldés


Az akadálymentes honlap a :
A KEREKHARASZTI POLGÁRMESTERI HIVATAL KOMPLEX AKADÁLYMENTESÍTÉSE
PROJEKT keretében készült:
ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM ÉMOP-2009-4.2.2.-09-0079 KÓDSZÁMÚ,
AZ „EGYENLŐ ESÉLYŰ HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZOLGÁLTATÁSOKHOZ” CÍMŰ PÁLYÁZATA támogatásával.

Kedvezményezett neve és elérhetősége :

Kerekharaszt Polgármesteri Hivatal

3009 Kerekharaszt Bimbó utca 2.
Tel: 37/541-434 Fax: 37/541-433
e-mail: hivatal@kerekharaszt.hu
web: www.kerekharaszt.hu