Címlap Hírek Választási hirdetmény

Kerekharaszt község Helyi Választási Irodája a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásról szóló 2010. évi L. törvényalapján a alábbiakról tájékoztatja a szavazókat:
- 4. § c) pontja alapján Kerekharaszt községben a megválasztható képviselők száma 6 fő.


Kerekharaszt lakosság száma: 2010. január 1-jén 1022 fő,
névjegyzéken szereplő választópolgárok száma: 803 fő

9. § (1) bekezdése alapján „Egyéni, listás illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak leg-alább 1 %-a jelöltnek ajánlott.”

9 db érvényes ajánlószelvény szükséges az ajánláshoz.

9. § (3) bekezdése alapján „Polgármester jelölt az, akit a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3 %-a jelöltnek ajánlott.”

27 db érvényes ajánlószelvény szükséges az ajánláshoz.

Az ajánlószelvényeket 2010. szeptember 3-án 16,00 óráig lehet leadni.

A névjegyzék közszemlére tétele a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2010. augusztus 18-tól 22-ig.
A névjegyzékből való kihagyás miatt kifogást lehet benyújtani a HVI vezetőjéhez a névjegyzék közszemlére történő időtartama alatt.

Igazolást kérni ajánlott levélben legkésőbb 2010. szeptember 28-ig, személyesen, vagy meghatalmazott útján 2010. október 1-jén 16,00 óráig lehet kérni és kiadni.
Az a választópolgár, aki 2010. június 16-ig tartózkodási helyet létesített, a lakcím szerint illetékes HVI vezetőjétől igazolást kérhet, és az igazolással bejelentett tartózkodási helyén szavazhat.

Pethőné Nagy Ilona
HVI vezető

 
Országos Orvosi Ügyelet Hatvan
Hatvan kártya

Hatvan kártya

Google PageRank
Google Page Rank
Sablonválasztó

Akadálymentes színséma

Képeslap küldés


Az akadálymentes honlap a :
A KEREKHARASZTI POLGÁRMESTERI HIVATAL KOMPLEX AKADÁLYMENTESÍTÉSE
PROJEKT keretében készült:
ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM ÉMOP-2009-4.2.2.-09-0079 KÓDSZÁMÚ,
AZ „EGYENLŐ ESÉLYŰ HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZOLGÁLTATÁSOKHOZ” CÍMŰ PÁLYÁZATA támogatásával.

Kedvezményezett neve és elérhetősége :

Kerekharaszt Polgármesteri Hivatal

3009 Kerekharaszt Bimbó utca 2.
Tel: 37/541-434 Fax: 37/541-433
e-mail: hivatal@kerekharaszt.hu
web: www.kerekharaszt.hu