Dr. Petrovics Petra, aljegyző

Imréné Srej Szilvia, gazdálkodási előadó

Molnár Katalin, hivatalsegéd

Kerekharaszt Községi Önkormányzat dolgozói:

Eperjesi Zoltánné, könyvtáros, közösségszervező

Juhász Marianna, takarító

Molnár Lajos, falugondnok

Kerekharaszti Kirendeltség  ügyfélfogadása:

Hétfő: 8,00 -12,00 és 13,00-15,00
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: : 8,00-12,00 és 13,00-15,00
Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8,00 -12,00 óráig

Dr. Farkas Andrea jegyző – vagy akadályoztatása esetén Dr. Petrovics Petra  aljegyző minden héten csütörtöki napon 14-16 óra között, ügyfélfogadást tart.

Kerekharaszti Kirendeltség e-mail címe: hivatal@kerekharaszt.hu
Kerekharaszt Község polgármestere, Szabó Ádám e-mail címe: polgarmester@kerekharaszt.hu